Slamtömning - Vivab.info

Slamtömning

Vivab har det övergripande ansvaret för slamtömning i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det är vår entreprenör Petterssons Miljöåkeri som utför all tömning av slamavskiljare och slutna tankar. 

Du som fastighetsägare

Du som fastighetsägare har en skyldighet att se till att tillfartsvägen, slambilens uppställningsplats och ytan runt din brunn möjliggör en säker tömning.

Att förbereda inför tömning

Detta behöver du som fastighetsägare förbereda innan vi tömmer din brunn:

Märk ut din brunn

Det är inte alltid samma chaufför som kommer till dig. Märk därför upp din slamavskiljare/slutna tank så att den är lätt att hitta. 
 • Fäst gärna aviseringslappen på en stagkäpp eller liknande intill brunnen. 
 • Om brunnen ligger utanför fastigheten ska brunnen vara markerad med vilken adress den tillhör. 
 • Behöver du ge instruktioner inför slamtömningen, kontakta Vivab i god tid innan. 
 • För minireningsverk ska det finnas tömningsinstruktioner tillgängliga, exempelvis på insidan av locket.

Gör vägen tillgänglig för slambil och slang

 • Slamavskiljaren/tanken ska vara lättillgänglig 
 • Vägen till din slamavskiljare/tank ska vara körbar för en stor slambil. 
 • Vägen ska ha fri sikt och vara fri från hinder. 
 • Vägen behöver vara minst 3,5 meter bred och ha fri höjd på 4,7 meter. 
 • Tänk på att vägen behöver vara snöröjd och halkbekämpad vid halt väglag. 
 • Tillfartsvägen ska ha bärighet för tunga fordon. En slambil kan väga upp till 26 ton. 
 • Det ska finnas vändmöjligheter så att slambilen inte behöver backa (förutom en kortare sträcka vid vändning). 
 • Se även till att sträckan där vi lägger slangen är fri från hinder som staket, murar och planteringar, då slangen rör sig under arbetet.
 • Ta bort buskar och sly runt brunnen så att man kan arbeta fritt runt den. 
Mer information om hur mycket plats slambilen behöver för att kunna genomföra en säker hämtning och vändning hittar du i dokumentet "slamtömning - så fungerar det".

Avståndet mellan slambilen och det enskilda avloppet

 • Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen ska inte överstiga tio meter vid nyanläggningar (om inte särskilda skäl föreligger). 
 • Om vi behöver använda mer än 20 meter slang tillkommer en avgift enligt gällande taxa.

Detta kan du göra för att minska slanglängden

 • Du kan köpa egen armerad tretums slang som chauffören kopplar på bilen vid tömning. 
 • Du kan även lägga ner en permanent sugledning mellan brunnen/tanken och uppställningsplatsen. 
 • Läsa mer om vad du kan göra i faktabladet: Minska slanglängden.

Inga tunga lock

Enligt Arbetsmiljöverkets regler får lock inte vara tyngre än 15 kg, alternativt 35 kg om man kan dra det åt sidan utan att lyfta det. Tunga lock ska vara avlyfta inför tömning och tillfälligt ersatta med en täckskiva eller liknande. Byt gärna ut ditt tunga lock till ett lättare och barnsäkert, till exempel i plast, glasfiber eller plåt. Locket får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske.
Om brister i dessa förberedelser medför att tömning inte kan genomföras tas en framkörningsavgift ut för ej utförd tömning.

Kontakt

För bokning, ombokning eller uppehåll i tömning samt fakturafrågor, kontakta
VIVAB:s kundtjänst
vivab@vivab.info 0757-27 40 00

För specifika frågor om din slamtömning eller vid akut tömning efter VIVAB:s öppettider, kontakta
Petterssons Miljöåkeri
info@petterssonsmiljo.se 035-260 42 00

För dispens eller förlängd tömningsintervall, kontakta
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Falkenberg miljo.halsa@falkenberg.se 0346- 88 60 00
Varberg mhn@varberg.se 0340- 882 66

Ska du anlägga ny slambrunn?

Har du sluten tank eller slamavskiljare?


Sluten tank
Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och i behov av tömning. Tänk på att se över din tank så att larmanordningen fungerar. Kontakta Vivabs kundservice för beställning av slamtömning.
Slamavskiljare
Tömning av slamavskiljare ska ske minst en gång per år enligt kommunernas renhållningsordning. Du får ett meddelande cirka en vecka innan vi kommer och tömmer slamavskiljaren.