Om VIVAB - Vivab.info

Om VIVAB

Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, bildades 2009 och driver VA- och avfallsverksamheterna i Varberg och Falkenberg. VIVAB ägs gemensamt av Varberg och Falkenbergs kommuner.
VIVAB ansvarar för att de som bor och arbetar i Varbergs och Falkenbergs kommuner har tillgång till friskt, rent och gott vatten i kranen. Vi ansvarar för ledningsnätet och reningsverken och tar även hand om avfallet, både hushållsavfallet och det som lämnas på bemannade återvinningscentraler.

Bakgrund

Redan 2004 tecknade gatunämnden i Varbergs kommun och FAVRAB ett samarbetsavtal inom VA- och renhållningsverk­samheterna för att dra lärdom av varandras kunskaper avseende ekonomi, teknik, effektivitet, miljö och säkerhet. Från den 1 januari 2009 driver vi verksamheten i ett gemensamt aktiebolag – Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB. I styrelsen sitter tio personer, fem från vardera kommun, samt representanter för de anställda.

Ägarförhållanden

Anläggningarna ägs av respektive kommun genom anläggningsbolag, Varberg Vatten AB och Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB. Driften sköts sedan gemensamt av VIVAB. Respektive kommun beslutar om sina anläggningar, taxor med mera.

Korta fakta

Antal anställda: ca 180 
Omsättning (VIVAB och anläggningsbolag): 283 miljoner/år  
Dricksvattenproduktion: 24 miljoner liter/dygn  
Renat spillvatten: 42,5 miljoner liter/dygn  
Omhändertaget hushållsavfall: 23 300 ton/år  
VA-ledningar: 300 mil

Vivabs verksamhet 2021

Vivabs VD Margareta Björksund- Tuominen berättar om spännande och intressanta saker Vivab gjorde under 2021.


Vivabs verksamhetsplan

Vivabs verksamhetspolicy

Här kan du läsa Vivabs verksamhetspolicy.
Till policyn

Vi är certifierade!

Vivab är sedan december 2013 certifierade för vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Läs mer

Vår styrelse

VIVAB:s styrelse utgörs av ledamöterna i våra anläggningsbolag, fem stycken från Varberg Vatten AB och fem stycken från FAVRAB. 

Läs mer

Vår ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av VD och sju avdelningschefer.
Läs mer

Klimatbokslut Halland

Aktuella projekt

Läs om VIVAB:s aktuella projekt
Projekt

Läs Vivabs personuppgiftspolicy