Fylla och tömma din pool - Vivab.info

Fylla och tömma din pool

Är det dags att fylla din pool, badtunna, barnbassäng eller ditt spabad? Undrar du hur du ska göra när badperioden är över och det är dags att tömma? Några saker är viktiga att tänka på för att du ska kunna vara en miljösmart poolägare, de har vi samlat här:
 • Planera fyllning
  Planera för när du ska fylla poolen för säsongen. Gör det helst tidigt på våren, när det är dåligt väder och på natten eller sent på kvällarna. Om ni är flera som har pool, badtunnor eller spabad på gatan, stäm gärna av så att ni inte fyller på samtidigt. Fyll inte poolen när det råder bevattningsförbud eller om dricksvattenproduktionen är ansträngd, det vill säga om det finns risk för bevattningsförbud på grund av att dricksvattenanvändningen är för hög.
 • Meddela Vivab 
  Meddela oss innan du fyller din pool, hör av dig till vår Kundservice via e-post eller telefon. Då vet vi varför det är ett större vattenuttag i ditt område och behöver inte börja leta efter läckor. Det kan även vara bra att rapportera in din vattenmätarställning innan och efter påfyllnad. Eftersom faktureringen baseras på en uppskattad förbrukning (beräknad utifrån din normalförbrukning) finns det annars risk för att du får en oväntat hög på slutfaktura för året.
 • Se upp för baksug 
  När du fyller poolen, var uppmärksam så att inte slangen hamnar under vattenytan. Då finns det risk för att det blir baksug och att vattnet förorenar vattnet i ledningsnätet. 
 • Var noga med doseringen
  Till de flesta pooler används kemikalier för rening. Tänk på att följa instruktionerna för din pool noga och överdosera aldrig kemikalier. 
 • Täck över poolen 
  Ha en ordentlig täckning av poolen när den inte används. Då minskar avdunstningen och du behöver inte fylla på lika ofta. 
 • Inga läckor
  Se till att din pool är tät och inte läcker samt att din rening fungerar som den ska. Då behöver du inte fylla på några större mängder under sommaren. 
 

Slut på säsongen? 

Om du har en pool som behöver tömmas när badsäsongen är över är det viktigt att det görs på rätt sätt. Många pooler behöver inte tömmas helt utan det räcker att sänka vattennivån något, då kan samma vatten återanvändas nästa säsong.  
 • Ta bort klor och kemikalier 
  Om ditt badvatten innehåller klor, desinfektionsmedel eller andra kemikalier måste dessa tas bort innan vattnet kan släppas ut. Kloret kan tas bort genom att tillsätta avklorerande kemikalier, om du har en mindre pool kan det räcka att låta vattnet stå i solen några dagar. 
   
 • Töm ut vattnet
  När poolen ska tömmas ska detta helst göras genom att låta vattnet rinna genom gräsmattan eller annan yta där vattnet kan rinna igenom. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Var uppmärksam så att vattnet inte rinner över till grannen och skapar problem.

 • Inget poolvatten i ledningsnätet
  Undvik att tömma poolvatten ut på gatan eller ner i gatubrunnar då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds ut i våra vattendrag via dagvattensystemet. Det smutsiga och klorerade vattnet från poolen kan skada växt- och djurlivet. Töm inte heller vattnet i avloppet, det kan påverka de biologiska processerna på reningsverket negativt. Det är inte heller lämpligt att tömma vattnet direkt ut i vattendrag, sjöar eller hav. Vid tveksamhet kontrollera med kommunens miljöförvaltning.

Vanliga frågor och svar om pooler

Hur fyller jag min pool?

Kontakta oss innan du fyller eller tömmer din pool
Innan du fyller eller tömmer din pool är det viktigt att du kontaktar oss så att din påfyllning eller tömning inte är olämplig vid det tillfälle du tänkt dig. Om du fyller poolen utan vår vetskap kan det orsaka ett larm om hög förbrukning. Detta larm kan då tolkas som att en vattenläcka har uppstått i ledningsnätet och vår personal påbörjar läcksökning. Kvalitetsproblem, som t.ex. brunt vatten, kan också uppstå vid felaktig fyllning av pool.

Fyll på tidigt på säsongen
Planera så att du kan fylla din pool så tidigt på säsongen som möjligt. Då är vattenförbrukningen lägre. Om du behöver fylla på din pool under den varmare årstiden, gör det på natten och vid dåligt väder. 

Fyll på under natten eller vid regn
Det är viktigt att välja en bra tidpunkt för att fylla din pool inför säsongen men även när du behöver fylla på. Om du behöver använda kommunalt vatten, gör det under natten eller vid dåligt väder. Då är förbrukningen som lägst. Undvik att fylla på poolen under de varmaste dagarna. 

Slangen över ytan

När du fyller din pool måste du ha ett luftgap så att påfyllningsslangens mynning inte når vattenytan. Du får inte lägga en slang på botten och fylla på med vatten. Då kan vattnet från poolen sugas tillbaka in i ledningen och förorena dricksvattnet om trycket i de kommunala ledningarna skulle försvinna. Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten har du sannolikt ett återströmningsskydd installerat för att förhindra att vatten sugs tillbaka in i ledningarna. Detta är dock sällan starkt nog att stå emot trycket från vattenmassorna i en pool. Kontrollera detta innan påfyllning! 

Läs mer om återströmningsskydd här: Återströmningsskydd

Jag ska fylla min pool och vill låna ett brandposthuvud av VIVAB, kan jag det?

Nej, vi tillhandahåller inte denna tjänst för påfyllnad av pooler. Vi hänvisar till en spolbilsfirma.

Kan Vivab fylla min pool?

Nej, vi hänvisar till en privat spolbilsfirma. Om du väljer att fylla poolen med kommunalt dricksvatten från din fastighet vill vi gärna att du kontaktar oss innan. Läs mer här: Hur fyller jag min pool?

Hur ansluter jag min pool?

Det är inte tillåtet att ansluta en utomhuspool till kommunala dagvatten- eller spillvattenledningar. Se mer information under ”Hur tömmer jag min pool?

Hur tömmer jag min pool?

När poolen ska tömmas ska detta i första hand göras genom infiltrering över en gräsmatta eller liknande. Tänk på att inte tömma ut allt vatten samtidigt utan släpp ut lite i taget så att vattnet hinner sjunka undan. Var uppmärksam på att vattnet inte rinner över till grannen och skapar problem. Tänk på att avklorera vattnet eller vänta med att tömma poolen några veckor efter senaste klorering så att mängden klor minskar.

Undvik att tömma poolvatten ut på gatan eller ner i gatubrunnar då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds ut i våra vattendrag via dagvattensystemet. Det smutsiga och klorerade vattnet från poolen kan skada växt- och djurlivet. Töm inte heller vattnet i avloppet, det kan påverka de biologiska processerna på reningsverket negativt. Det är inte heller lämpligt att tömma vattnet direkt ut i vattendrag, sjöar eller hav. Vid tveksamhet kontrollera med kommunens miljöförvaltning.

Kontakt Vivab

Vivabs kundservice,
vivab@vivab.info
0757-27 40 00

Öppettider:
Måndag: kl 8-12, 13-16
Tisdag: kl 9-12, 13-16
Onsdag: kl 8-12, 13-16
Torsdag: kl 8-12, 13-16
Fredag: kl 8-12, 13-16