Vid kris - Vivab.info

Samhällskris och utan vatten?

En kris eller en allvarlig störning kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Om det händer behöver du ha en viss beredskap hemma och kunna klara dig själv de första dagarna. Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den.

Ditt ansvar vid en oförutsedd händelse

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Om det uppstår brist på vatten är det viktigt att vara förberedd. De första dagarna ska du kunna klara dig på egen hand. Det kan du göra genom tappa upp vatten och förvara hemma på ett mörkt och svalt ställe. Tänk på att du måste kunna söka upp information om var du kan hämta vatten om vattenbristen blir långvarig. 

3-5 liter per dag

Varje person behöver minst 3–5 liter vatten per dag. Det räcker till dryck och det allra nödvändigaste de första dagarna. Efter några dagar behöver du tillgång till mer vatten. Om du har husdjur behöver även dessa vatten. Se till att ha en eller flera vattendunkar hemma för att underlätta hämtning av vatten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mycket information om hur du kan förbereda dig. Tillgång till vatten i kris (msb.se)

Det här gör Vivab vid ett längre avbrott 

På Vivab har vi rutiner och planer för att hantera oförutsedda händelser som påverkar dricksvattnet. Om vi inte kan leverera vatten via våra ledningar kan vi köra ut tankar med dricksvatten till våra kunder. Det kallas nödvatten. Detta kan exempelvis behövas om vi skulle råka ut för en större vattenläcka eller om dricksvattnet i ledningsnätet är obrukbart på grund av bakterier eller annat. 

Samhällsviktig verksamhet prioriteras

När vi kör ut nödvattentankar levereras dessa först till samhällsviktig verksamhet. Det är till exempel sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, skolor och förskolor. Det kan därför ta många timmar, upp till ett par dagar innan nödvattentankar ställs ut till alla platser för allmänheten. Du behöver själv se till att du har tillgång till vatten så att du klarar dig själv de första dagarna vid ett långvarigt avbrott. 



Mer att läsa

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mycket information om hur du kan förbereda dig för en kris.

Läs mer hos MSB

Lagra vatten på ett säkert sätt

Så hanterar du vattnet så att det håller sig fräscht.
Läs mer

Hygien i händelse av kris

Du behöver tre till fem liter vatten varje dag. Detta täcker det mest nödvändiga behovet de första dagarna. Men utöver detta behövs det även vatten för att sköta hygien och undvika att det uppstår smittspridning.

Läs mer

Översvämmning

Om du drabbats av översvämning ska du anmäla detta till försäkringsbolag. Men det är också bra att du anmäler till oss så att vi kan ta reda på hur översvämningen uppstod.
Läs mer här