Vattnets hårdhet - Vivab.info

Vattnets hårdhet och pH

Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium och mäts i enheten ˚dH. Hårdheten påverkar till exempel dosering av tvättmedel. 
De flesta boende i Varbergs och Falkenbergs kommuner har mjukt vatten och kan därför använda lägsta rekommenderade dosen av tvätt- och diskmedel. Undantag är Fegen, Källsjö, Gunnarsjö och Åkulla som har medelhårt vatten. Även vid inkoppling av exempelvis en ny diskmaskin kan det vara bra att känna till vattnets hårdhet eftersom avhärdare inte alltid behövs på mjuka vatten. 

pH är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-värdet kan bland annat vara bra att känna till för dig som har akvarium. I Varbergs och Falkenbergs kommuner ligger pH-värdet i området 7,7–8,7. 

Utförliga analysresultat för specifika områden kan lämnas ut om önskemål finns. Kontakta oss via e-post: vivab@vivab.info.

 
Sidan uppdaterad 2022-03-01