Vattenråd - Vivab.info

Vattenråd

Ett vattenråd består av vattenintresserade medlemmar, alltifrån markägare, kommuner, föreningar och företag. 
Rådet fokuserar på ett avrinningsområde runt ett vattendrag eller en del av havet. Vattenrådet jobbar med olika insatser för att förbättra statusen i vattendraget och även öka medvetenheten om det specifika området. 

VIVAB är medlem i:

  • Viskans vattenråd
  • TuRs vattenråd (Törlan, Uttran och Ramsjö kanal)
  • Kustvattenrådet 
  • Himleåns vattenråd 
  • Suseåns vattenråd
  • Ätrans vattenråd – se film

Läs mer om vattenråd

På Vattenmyndigheternas webbplats kan du läsa mer om vattenråd.
Läs mer

Se filmen om Ätrans vattenråd

Se filmen