Kranmärkt - Vivab.info

Kranmärkt

Inför världsvattendagen den 22 mars 2017 lanserade Svenskt Vatten hållbarhetsmärkningen Kranmärkt. Kranmärkningen visar på ett aktivt ställningstagande för en bättre miljö. 


Vad innebär det att vara kranmärkt?

Kranmärkningen är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det innebär att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Man kan också välja att kranmärka enskilda konferenser och event. Genom kranmärkningen tar man ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

Varför ska ni kranmärka er?

Med kranvatten slipper du transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall. Det gör att en liter kranvatten är minst 300 gånger bättre för miljön jämfört med samma mängd flaskvatten. Kranvatten är dessutom minst 250 gånger billigare än flaskvatten. Kranvatten är hälsosamt och hållbart, både för dig och miljön.

Vi ni kranmärka er verksamhet?

Ni kan välja att kranmärka hela er verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar. Kranmärkningen är inte en certifiering utan en hållbarhetsmärkning med eget ansvar. Det innebär att var och en ansvarar för att man uppfyller kraven för kranmärkning, som är att endast servera kranvatten. 


Läs mer på Kranmärkts egen sida

Om kranmärkt

  • Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.
  • Kranmärkt togs först fram lokalt av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten men lanserades i och med Världsvattendagen den 22 mars 2017 som en nationell hållbarhetsmärkning.
  • Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.
  • Verksamheter som uppfyller kraven för Kranmärkt inom VIVAB:s ägarkommuner Varberg och Falkenberg kan ansöka om märkningen genom att kontakta VIVAB via kommunikation@vivab.info
  • Verksamheter som uppfyller kraven för Kranmärkt utanför VIVAB:s ägarkommuner är välkomna att ansöka om märkningen genom att kontakta kranmarkt@svensktvatten.se
  • Kranmärkningen är ingen licens. Svenskt vatten och VIVAB kommer inte att granska kranmärkta aktörer, byggnader eller event. Det handlar istället om att uppmuntra fler att vilja ta ställning för vårt kranvatten och agera hållbart och miljövänligt.