Vanliga frågor om dricksvattenkvaliteten i Varberg - Vivab.info

Vanliga frågor och svar om den nya vattenkvaliteten i Varberg

I och med driftsättningen av vår nya ultrafilteranläggning på Kvarnagårdens vattenverk förbättras kvaliteten på dricksvattnet i Varberg. Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om detta. 
Hur funkar den nya processen?
Den nya anläggningen gör att det skapas fler steg för att rena dricksvattnet. Dels höjs den mikrobiologiska barriären vilket gör vattenkvaliteten säkrare, dels minskar den färgen på vattnet genom att minska mängden organiskt material i vattnet. Rent tekniskt så används en så kallad direktfällning med koagulanter över ultrafiltermembran. Det är detta som kallas membranteknik som innebär att vattnet pressas genom tusentals små plaströr där mikroorganismerna avskiljs från vattnet.

Hur märker jag av förändringen?
Våra kunder kommer att märka att vattnet blir mindre färgat än det är idag. I vissa delar av Varbergs centralort kan dock färgen på vattnet eventuellt öka till en början. Detta beror på att den nya tekniken kan ha en viss påverkan på våra ledningar och därför orsaka fällningar av ämnen som färgar vattnet.

Är färgökningen farlig?

Nej, förändringen av vattnet är inte farlig. Den tillfälliga färgökningen som kan uppstå beror på ämnen som naturligt finns i vårt dricksvatten och dessa är inte farliga.

Vad blir förändringen på lång sikt?
Främst blir det en minskning av de organiska ämnena som färgar vattnet. Vi förväntar oss följande förändring på några av de vanliga parametrarna för vatten:

 Vattenparameter  Idag  I framtiden
 Färgtal (mg Pt/l)   10 – 13   < 5,0
 UV absorbans vid 254 nm (m-1)    10 – 8  4 - 3
 DOC (mg/l)   3  < 2,0

Vad är det som färgar vattnet?
Det är främst humus som gör vattnet brunt. Humus kan enklast förklaras som nedbrutna växt- och djurdelar som man inte längre kan se med blotta ögat. Att färgen på vattnet har ökat över tid beror på att kvaliteten på råvattnet har förändrats på grund av klimatförändringarna. Råvatten är det vatten som används till framställningen av dricksvatten, i Varberg kommer råvattnet från en sjö – en ytvattentäkt.

Hur kontrollerar ni förändringen?
VIVAB har ett utökat provtagningsprogam i samband med att vi tar den nya beredningsprocessen i drift. Provtagning görs regelbundet på ett antal fasta platser på ledningsnätet, hemma hos kunder. Vi tar även gärna emot synpunkter från andra.

Hur kan jag lämna synpunkter?
Om du upplever stora förändringar av dricksvattnet under de kommande veckorna får du gärna informera oss om det. Enklast gör du det genom att använda ett formulär här: Lämna synpunkt