Livsmedelsverksamhet - Vivab.info

Livsmedelsverksamhet

Fett från verksamheter orsakar ofta problem i avloppsledningar och pumpstationer. Därför ställer vi krav på fettavskiljare för verksamhetslokaler där livsmedel/mat tillagas eller bereds.
Vi har tagit fram en broschyr med riktlinjer för fettavskiljare och fettavfall för dig som bedriver livsmedelsverksamhet i Varbergs eller Falkenbergs kommun. 

Varför fettavskiljare?

Vårt ledningsnät är byggt för att ta emot spillvatten från hushåll. Fettet från hushåll innebär oftast inget problem då koncentrationen fett i avloppsvattnet är relativt låg. Om större mängder fett släpps ut stelnar det i ledningarna och orsakar stopp. Stoppen kan leda till källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag.

Var krävs fettavskiljare?

Vanligtvis ställs krav på fettavskiljare för följande verksamheter:         
Bageri         
Café         
Catering         
Charkuteri         
Friteringsanläggning        
Gatukök
Hamburgerbar
Konditori
Livsmedelsbutik
Livsmedelsindustri
Mottagningskök
Personalmatsal
Restaurang
Rökeri
Salladsbar
Slakteri
Storkök

VIVAB kan kräva att andra verksamheter än ovan nämnda behöver fettavskiljare för att inte störa ledningsnätet eller reningsprocesserna. 

Dimensionering och installation

Du ska välja en fettavskiljare som uppfyller kraven i standarden SS-EN 1825-1. Kontakta en leverantör/VVS-konsult/rörinstallatör för korrekt dimensionering och installation. Före installation ska fettavskiljaren anmälas till VIVAB, använd blanketten VA-anslutning. Bifoga beräkningsunderlag och ritningar till din anmälan. Före installation av markförlagd fettavskiljare krävs att bygganmälan görs. 

Tömning

VIVAB sköter tömning av fettavskiljare via extern entreprenör. Fettavskiljare ska tömmas, rengöras och fyllas på med rent vatten minst fyra gånger per år. För att teckna tömningsabonnemang, ändra tömningsschema eller beställa extra tömning, kontakta kundtjänst.

Fettavfall

Fettavfall såsom använd frityrolja, stekfett eller annat fett får aldrig tömmas i avloppet utan ska samlas upp separat så att det kan återvinnas.

Fett gör miljönytta

Fettet från fettavskiljare blir till biogas och biogödsel i Gödastorps biogasanläggning. Om ditt uppsamlade fettavfall hämtas av lämplig entreprenör kommer det att återvinnas och utgör därmed en viktig råvara inom kemteknisk industri.