Vatten & Avlopp - Vivab.info

Ditt vatten och avlopp

Allt liv på jorden är beroende av vatten. Andra livsmedel kan vi välja bort, men vatten klarar vi oss inte utan. Vi som arbetar på VIVAB ser till att alla som bor eller arbetar i Varbergs och Falkenbergs kommuner har tillgång till rent vatten av god kvalitet. Varje dygn distribuerar vi cirka 24 miljoner liter vatten till våra kunder och renar runt 45 miljoner liter avloppsvatten.

Vatten- och avloppsledningar

Dolt under marken i våra två kommuner ligger cirka 300 mil vatten- och avloppsledningar (VA-ledningar). Genom detta ledningsnät levererar vi dricksvatten till våra kunder genom dricksvattenledningar, transporterar avloppsvatten till reningsverken via spillvattenledningar och leder regn-, smält- och dräneringsvatten från fastigheter och gator ut till vattendrag genom dagvattenledningar.

Avloppsrening

Vi tar hand om avloppsvattnet från våra kunder och renar det noga innan det släpps tillbaka ut till det mottagande vattendraget, även kallat recipienten. I de båda kommunerna finns ett flertal mindre reningsverk som tar emot avloppsvatten från allt från 200 upp till 2000 personer. De största reningsverken, Getteröverket i Varberg och Smedjeholm i Falkenberg, behandlar även avloppsvatten från industrier och slam från privata hushåll som har egna brunnar och tankar.

Driftstörningar 

Driftstörningar som till exempel mindre vattenläckor upptäcks oftast först när vattnet tränger upp till markytan. Om akuta problem uppstår med ledningsnät, reservoarer, pumpstationer eller tryckstegringsstationer tar vi hand om detta direkt, året runt under dygnets alla timmar.Pågående projekt på VIVAB

Information om några av våra pågående projekt hittar du på vår projektsida.
Läs mer

Fylla och tömma din pool

Har du en pool? Här kan du läsa mer om vad som gäller när du ska fylla och tömma din pool.
Läs mer

Ska du gräva på din tomt?

Då kan du behöva en karta för att se vart ledningar och kablar är nergrävda.
Ledningskollen hjälper dig att snabbt få svar!

Felanmälan vatten och avlopp

Under våra öppettider gör du din felanmälan till kundtjänst, tfn
0757-27 40 00.
Vid akut felanmälan efter våra öppettider kopplas ditt samtal vidare till Räddningstjänsten Väst. Du kan även kontakta dem direkt, tfn 010-219 30 00. Numret gäller för både Varberg och Falkenberg, och det är viktigt att du uppger vilken kommun du bor i.
Observera att felanmälan endast gäller för kommunalt vatten och avlopp.

Kontakt

vivab@vivab.info
Tfn 0757-27 40 00
Öppettider:
Måndag: kl 8-12, 13-16
Tisdag: kl 9-12, 13-16
Onsdag: kl 8-12, 13-16
Torsdag: kl 8-12, 13-16
Fredag: kl 8-12, 13-16

Företagare

För dig som bedriver verksamhet eller äger en flerfamiljsfastighet gäller speciella regler. Läs mer på våra företagssidor.
Till företagssidan

Städa våra stränder!

Genom att städa våra stränder minskar du mängden skräp som kommer ut i havet.
Läs mer om strandstädarkartan