- Vivab.info

Vatten och avlopp

Hur läser jag av min vattenmätare?

När du läser av din vattenmätare läs endast av siffrorna med svart bakgrund och utelämna inledande nollor och siffror med röd bakgrund.

På äldre vattenmätare, som bara visar svarta siffror på vit bakgrund, läser du av alla siffror (utom inledande nollor). 


Vad är bostadsenhetsavgift?

Bostadsenhetsavgiften är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten. En normalvilla faktureras en (1) bostadsenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter, faktureras flera bostadsenhetsavgifter.


Bostadsenhet - definition
En bostadsenhet är fristående och innehåller: 

  • toalett
  • köksutrymme/pentry/kokvrå
  • kunna nyttjas fristående, dvs det ska finnas möjlighet att stänga om sig  
Exempel: Ett enbostadshus med gäststuga inredd med kök och badrum beräknas efter två (2) bostadsenhetsavgifter.


Vad är bruttoareaavgift?

Bruttoarea tillämpas där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad som inte är avsedd för boende, exempelvis kontor och butiksytor. 

Jag har råttor i mitt avlopp. Vad ska jag göra?

Är råttorna inne i fastighet (dvs innanför tomtgräns) ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag för hjälp. Skulle det finnas risk för att skadedjuren befinner sig i VIVAB:s ledningsnät kontaktar försäkringsbolaget VIVAB.

Jag har brutit plomberingen på min vattenmätare, vad gör jag nu?

Kontakta vår mätarverkstad så hjälper de dig. Mätarverkstaden når du genom att ringa kundtjänst, tfn 0757-27 40 00.

Vem kan byta min vattenmätare?

Det är enbart VIVAB:s personal på vår vattenmätarverkstad som får byta vattenmätare. Kontakta dem via 0757-27 40 00 om du behöver en ny vattenmätare. 

Jag har fått information om att min vattenmätare ska bytas, varför?

För att säkerställa att vattenmätaren mäter korrekt finns bestämmelser som säger att den måste bytas med jämna mellanrum, för närvarande byter vi vattenmätare ungefär vart tionde år.

Jag har en vattenläcka inom min fastighet, vad ska jag göra?

Du som är fastighetsägaren ansvarar själv för att reparera vattenläckan. Vill du ha vattnet avstängt kan du kontakta oss så stänger vi av servisventilen i gatan.

Jag har upptäckt en vattenläcka på gatan, vad gör jag nu?

Anmäl omgående vattenläckan till vår kundtjänst, tfn 0757-27 40 00.

Jag har dåligt vattentryck i mitt hus, vad gör jag?

Börja med att kontrollera om även dina grannar har dåligt tryck. Om det enbart är i din fastighet som det är dåligt tryck ligger problemet förmodligen inne i fastigheten, i detta fall kontaktar du en rörfirma. Om även grannarna har dåligt tryck beror det förmodligen på ledningsnätet, avvakta information på vår hemsida. Det går också bra att kontakta vår kundtjänst på tfn 0757-27 40 00 eller e-post vivab@vivab.info.

Vi är utan vatten i vårt hus, vad gör jag?

Kontrollera samtliga kranar i huset, om möjligt hör med grannar om de också saknar vatten. Om det enbart är din egen fastighet ligger problemet förmodligen inne i fastigheten, då kontaktar du en rörfirma i första hand. Om även grannarna är utan vatten rör det sig troligast om en vattenläcka eller annan driftstörning. Kontrollera först om det finns information här på vår hemsida. Så fort vi får kännedom om en driftstörning lägger vi ut information på startsidan under "Driftinformation". Den uppdateras sedan kontinuerligt. Om ingen information finns på hemsidan som berör ert område, kontakta vår kundtjänst och anmäl driftstörningen.

Kan jag själv stänga av vattnet vid servisventilen i gatan utanför mitt hus?

Nej. Servisventilerna får enbart hanteras av VIVAB:s personal. Kontakta kundtjänst under kontorstid så får du hjälp att stänga av vattnet.

Hur fyller jag min pool?

Kontakta oss innan du fyller eller tömmer din pool
Innan du fyller eller tömmer din pool är det viktigt att du kontaktar oss så att din påfyllning eller tömning inte är olämplig vid det tillfälle du tänkt dig. Om du fyller poolen utan vår vetskap kan det orsaka ett larm om hög förbrukning. Detta larm kan då tolkas som att en vattenläcka har uppstått i ledningsnätet och vår personal påbörjar läcksökning. Kvalitetsproblem, som t.ex. brunt vatten, kan också uppstå vid felaktig fyllning av pool.

Fyll på tidigt på säsongen
Planera så att du kan fylla din pool så tidigt på säsongen som möjligt. Då är vattenförbrukningen lägre. Om du behöver fylla på din pool under den varmare årstiden, gör det på natten och vid dåligt väder. 

Fyll på under natten eller vid regn
Det är viktigt att välja en bra tidpunkt för att fylla din pool inför säsongen men även när du behöver fylla på. Om du behöver använda kommunalt vatten, gör det under natten eller vid dåligt väder. Då är förbrukningen som lägst. Undvik att fylla på poolen under de varmaste dagarna. 

Slangen över ytan

När du fyller din pool måste du ha ett luftgap så att påfyllningsslangens mynning inte når vattenytan. Du får inte lägga en slang på botten och fylla på med vatten. Då kan vattnet från poolen sugas tillbaka in i ledningen och förorena dricksvattnet om trycket i de kommunala ledningarna skulle försvinna. Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten har du sannolikt ett återströmningsskydd installerat för att förhindra att vatten sugs tillbaka in i ledningarna. Detta är dock sällan starkt nog att stå emot trycket från vattenmassorna i en pool. Kontrollera detta innan påfyllning! 

Läs mer om återströmningsskydd här: Återströmningsskydd

Jag ska fylla min pool och vill låna ett brandposthuvud av VIVAB, kan jag det?

Nej, vi tillhandahåller inte denna tjänst för påfyllnad av pooler. Vi hänvisar till en spolbilsfirma.

Kan Vivab fylla min pool?

Nej, vi hänvisar till en privat spolbilsfirma. Om du väljer att fylla poolen med kommunalt dricksvatten från din fastighet vill vi gärna att du kontaktar oss innan. Läs mer här: Hur fyller jag min pool?

Hur ansluter jag min pool?

Det är inte tillåtet att ansluta en utomhuspool till kommunala dagvatten- eller spillvattenledningar. Se mer information under ”Hur tömmer jag min pool?

Hur tömmer jag min pool?

När poolen ska tömmas ska detta i första hand göras genom infiltrering över en gräsmatta eller liknande. Tänk på att inte tömma ut allt vatten samtidigt utan släpp ut lite i taget så att vattnet hinner sjunka undan. Var uppmärksam på att vattnet inte rinner över till grannen och skapar problem. Tänk på att avklorera vattnet eller vänta med att tömma poolen några veckor efter senaste klorering så att mängden klor minskar.

Undvik att tömma poolvatten ut på gatan eller ner i gatubrunnar då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds ut i våra vattendrag via dagvattensystemet. Det smutsiga och klorerade vattnet från poolen kan skada växt- och djurlivet. Töm inte heller vattnet i avloppet, det kan påverka de biologiska processerna på reningsverket negativt. Det är inte heller lämpligt att tömma vattnet direkt ut i vattendrag, sjöar eller hav. Vid tveksamhet kontrollera med kommunens miljöförvaltning.

Jag har köpt en ny diskmaskin, behöver jag tillsätta salt i den för att avhärda vattnet?

Nej, i både Varberg och Falkenberg har vi överlag mjukt vatten och därför behöver din diskmaskin inget salt.

Hur långt sträcker sig fastighetsägarens ansvar för ledningarna?

Du som fastighetsägare ansvarar för dina ledningar fram till det vi kallar förbindelsepunkt, den ligger vanligtvis vid tomtgränsen. Inne på din tomt är det alltså du som ansvarar för dina ledningar.

Ska vattenmätaren stå frostfritt?

Ja, vattenmätaren kan riskera att frysa sönder annars. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att den inte gör det. Ett tips är att inte sänka värmen för mycket i det utrymme där mätaren sitter. 

Glaset har spruckit på min vattenmätare, hur byter jag den?

Det är enbart vår mätarverkstad som får byta din vattenmätare, kontakta dem via 0757-27 40 00 så hjälper de dig.

Jag har översvämning i min källare, vem kan hjälpa mig?

I det första akuta skedet kontaktar du Räddningstjänsten. Om vattnet som orsakat översvämningen kommer från en brunn är det bra om du även kontaktar oss, kommer vattnet från gatan är det din kommun du kontaktar. Det är även viktigt att du så fort som möjligt kontaktar ditt försäkringsbolag, läs mer under Översvämningar.

Jag har stopp i mitt avlopp, vad ska jag göra?

Inne i din egen fastighet är det du som är fastighetsägare som ansvarar för ditt avlopp. Om du misstänker att stoppet ligger inom fastigheten så kontaktar du en rörfirma eller en spolbil som kan hjälpa dig. Om stoppet ligger utanför tomtgränsen är det vi som ansvarar för ledningen, kontakta i så fall oss på tfn 0757-27 40 00 eller med e-post vivab@vivab.info.

Vad gör jag om det är stopp i en gallerbrunn i gatan?

Om det exempelvis regnar kraftigt kan det bli översvämning och stopp i gallerbrunnar/rännstensbrunnar. De som ansvarar för detta i Falkenbergs kommun är Skanska (se Falkenbergs kommuns hemsida) och i Varbergs kommun Hamn och gata (se Varbergs kommuns hemsida).

Det luktar illa från avloppet, finns det något jag kan göra?

Kontrollera att det finns vatten i vattenlåsen på dina toaletter och golvbrunn. Det är också viktigt att spola vatten.

Vad kostar det att ansluta en fastighet till kommunens VA-nät?

Kostnaden för att ansluta till vatten och avlopp kallas för anläggningsavgift. Anläggningsavgiften består av ser­visavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och bostadsenhetsavgift och bestäms av respektive kommuns VA-taxa. Avgiften beror även på vilken typ av fastighet som ska anslutas. Det går därför inte att säga generellt vad det kostar att ansluta. Läs mer på sidan Anslutning av vatten och avlopp. Fyll i PDF-blanketten Anmälan VA-anslutning och kryssa i "Förfrågan om pris" för att få en prisuppskattning. Skicka sedan blanketten med post till VIVAB, Box 110, 311 22 Falkenberg, eller via e-post vivab@vivab.info så återkommer vi till dig. 

Hur ansluter jag mig till kommunens vatten- och avloppsnät?

Du måste anmäla att du vill ansluta till den allmänna VA-anläggningen. Det gör du genom att fylla i vår blankett ”Anmälan om vatten- och avloppsinstallation” och skicka till oss senast tre månader innan du ska börja bygga. Läs mer om hur du ansluter dig i den här broschyren: Information till dig som vill ansluta till vatten och avlopp.

Hur gör jag om det inte går att ansluta fastigheten till den allmänna VA-anläggningen?

Om din fastighet inte kan anslutas till den allmänna VA-anläggningen måste din VA-försörjning lösas på annat sätt, exempelvis genom enskilt avlopp. För mer informa­tion om enskilt avlopp kontaktar du miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun: Falkenbergs kommun: tfn 0346-88 60 00, Varbergs kommun: tfn 0340-88 000.

Får jag installera en avfallskvarn?

Nej. I Falkenberg är det inte tillåtet. I Varberg får avfallskvarnar endast installeras om vi ger tillstånd till det. Vi är dock mycket restriktiva i denna fråga. Anledningen till det är risk för ökat antal stopp i avloppsnätet och ökad energianvändning i reningsverket vid användning av köksavfallskvarn.

Varför är det inget staket runt dagvattendammen?

Ibland vill närboende att våra dagvattendammar ska hägnas in med staket. Detta på grund av rädsla för olyckor med barn. I Falkenberg och Varberg lever vi i kommuner med en stor del öppet vatten, vi har långa kuststräckor och många sjöar. Det är för oss en självklarhet att även kunna ha öppna vatten i våra boendemiljöer. Genom att undvika staket runt våra dammar får våra barn tillgång till vattnet, det blir inte ett ytterligare område som barnen utestängs från. Risken finns också att staket gör det extra spännande för barnen att klättra på. Dammar kräver vuxennärvaro för små barn, precis som vid stränder och bryggor. För lite äldre barn behövs riskmedvetenhet, vattenvana och simkunnighet, precis som vid stränder och bryggor

Varför är vattnet i Varberg klarare nu?

Tidigare har dricksvattnet i Varberg haft en gulbrun färg på grund av en ökad mängd humus. Sedan november 2016 har Kvarnagårdens vattenverk ett ultrafilter som renar vattnet med membranteknik. 
Sedan dess har vi fått en förbättrad vattenkvalitet i Varberg.