- Vivab.info
Vanliga frågor och svar om pooler

Hur fyller jag min pool?

Kontakta oss innan du fyller eller tömmer din pool
Innan du fyller eller tömmer din pool är det viktigt att du kontaktar oss så att din påfyllning eller tömning inte är olämplig vid det tillfälle du tänkt dig. Om du fyller poolen utan vår vetskap kan det orsaka ett larm om hög förbrukning. Detta larm kan då tolkas som att en vattenläcka har uppstått i ledningsnätet och vår personal påbörjar läcksökning. Kvalitetsproblem, som t.ex. brunt vatten, kan också uppstå vid felaktig fyllning av pool.

Fyll på tidigt på säsongen
Planera så att du kan fylla din pool så tidigt på säsongen som möjligt. Då är vattenförbrukningen lägre. Om du behöver fylla på din pool under den varmare årstiden, gör det på natten och vid dåligt väder. 

Fyll på under natten eller vid regn
Det är viktigt att välja en bra tidpunkt för att fylla din pool inför säsongen men även när du behöver fylla på. Om du behöver använda kommunalt vatten, gör det under natten eller vid dåligt väder. Då är förbrukningen som lägst. Undvik att fylla på poolen under de varmaste dagarna. 

Slangen över ytan

När du fyller din pool måste du ha ett luftgap så att påfyllningsslangens mynning inte når vattenytan. Du får inte lägga en slang på botten och fylla på med vatten. Då kan vattnet från poolen sugas tillbaka in i ledningen och förorena dricksvattnet om trycket i de kommunala ledningarna skulle försvinna. Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten har du sannolikt ett återströmningsskydd installerat för att förhindra att vatten sugs tillbaka in i ledningarna. Detta är dock sällan starkt nog att stå emot trycket från vattenmassorna i en pool. Kontrollera detta innan påfyllning! 

Läs mer om återströmningsskydd här: Återströmningsskydd

Jag ska fylla min pool och vill låna ett brandposthuvud av VIVAB, kan jag det?

Nej, vi tillhandahåller inte denna tjänst för påfyllnad av pooler. Vi hänvisar till en spolbilsfirma.

Kan Vivab fylla min pool?

Nej, vi hänvisar till en privat spolbilsfirma. Om du väljer att fylla poolen med kommunalt dricksvatten från din fastighet vill vi gärna att du kontaktar oss innan. Läs mer här: Hur fyller jag min pool?

Hur ansluter jag min pool?

Det är inte tillåtet att ansluta en utomhuspool till kommunala dagvatten- eller spillvattenledningar. Se mer information under ”Hur tömmer jag min pool?

Hur tömmer jag min pool?

När poolen ska tömmas ska detta i första hand göras genom infiltrering över en gräsmatta eller liknande. Tänk på att inte tömma ut allt vatten samtidigt utan släpp ut lite i taget så att vattnet hinner sjunka undan. Var uppmärksam på att vattnet inte rinner över till grannen och skapar problem. Tänk på att avklorera vattnet eller vänta med att tömma poolen några veckor efter senaste klorering så att mängden klor minskar.

Undvik att tömma poolvatten ut på gatan eller ner i gatubrunnar då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds ut i våra vattendrag via dagvattensystemet. Det smutsiga och klorerade vattnet från poolen kan skada växt- och djurlivet. Töm inte heller vattnet i avloppet, det kan påverka de biologiska processerna på reningsverket negativt. Det är inte heller lämpligt att tömma vattnet direkt ut i vattendrag, sjöar eller hav. Vid tveksamhet kontrollera med kommunens miljöförvaltning.