Matavfall - Vivab.info

Matavfall

Hur undviker jag att mina påsar fryser fast?

• Om du har möjlighet, låt påsen stå ute en stund så att innehållet fryser till innan du lägger det i kärlet.
• Skaka på kärlet före tömning. Då lossnar påsarna lättare.
• Har du återkommande problem med att påsarna fryser fast och har tillgång till exempelvis varmgarage, kan du ställa ditt kärl där en tid innan tömning så att påsarna tinar och därmed lossnar lättare vid tömning.

Varför är inte mina sopkärl tömda?

Det kan bero på att det varit svårt för chauffören att komma fram till kärlen. Det är viktigt att se till att kärlen inte är blockerade av något samt att det under vintertid är halkbekämpat fram till kärlen. Vägen är chaufförens arbetsplats och det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller ej. Chauffören kan aldrig tvingas till att ta risker eller köra på en väg som hen bedömer inte är framkomlig. 


Om du ställt ut kärlet före utsatt tid 06:00 på hämtningsdagen och ditt kärl ändå inte blivit tömt kan du kontakta vår kundtjänst. Läs om hur du kan underlätta hämtningen.

Hur får jag nya matavfallspåsar?

Du kan klämma fast en tom matavfallspåse i locket på ditt bruna kärl. Då lämnar sopbilschauffören nya efter de tömt ditt kärl. Har du mot förmodan inte fått nya påsar har de tagit slut i bilen. Då får du nya vid nästa tömningstillfälle.
  
Det går även bra att hämta påsar vid någon av våra återvinningscentraler.

Verksamheter och flerfamiljsfastigheter kan beställa påsar och säckar via vårt beställningsformulär.

Hämtas mina sopor under jul och andra helgdagar?

Under helgdagar kan din hämtningsdag förändras. Nu skickar vi sms till dig som har en mobil registrerad på den adress driftstörningen gäller. Läs mer om sms här.

Jag har problem med flugor och/eller larver i mitt sopkärl, vad ska jag göra?

Gör rent kärlet genom att använda ljummet vatten och såpa. Torka ur det ordentligt. Du kan även lägga i tidningspapper i botten av kärlet. Ett tips är att blanda en del ättika och en del vatten och spraya på lockets undersida och runt kanterna. Tänk även på att försluta påsarna väl för att förhindra att flugor kommer in.

Hur håller jag mitt bruna kärl rent?

Så här håller du ditt bruna kärl rent:
• Följ anvisningarna på den bruna påsen
• Lägg aldrig löst matavfall direkt i kärlet
• Om möjligt, rengör kärlet efter tömning. Använd miljövänligt diskmedel eller grön såpa. Låt kärlet torka ordentligt.
• Ställ kärlet så skuggigt och svalt som möjligt.
• Ta lite ättika på ett papper och dra runt kanten på kärlet. Det håller flugor och dålig lukt borta. En liten mängd trädgårdskalk i kärlet kan också hjälpa mot insekter.

Kom ihåg att använda påshållaren!
Lägg aldrig påsen i plastpåse eller hink. Då kan luft inte cirkulera runt påsen och den går lätt sönder. Diska påshållaren med jämna mellanrum (den tål maskindisk).

Så här undviker du att påsen läcker:
• Låt blött matavfall rinna av innan det slängs
• Torrskala gärna frukt och grönt direkt i påsen
• Vid behov, lägg lite oblekt hushållspapper eller överblivna brödkanter i botten av påsen. 
• Tryck inte ihop matavfallet i papperspåsen, då riskerar den att spricka
• Fyll inte påsen mer än att du kan försluta den ordentligt, d.v.s inte över den streckade linjen. 
• Förslut påsen noga genom att rulla ner kanten ordentligt
• Har påsen blivit blöt, ta med hela påshållaren ut när du ska lägga påsen i kärlet. Då riskerar inte påsen att gå sönder på vägen. 
• Skaldjur och fiskrens kan lukta. Om du har möjlighet paketera dem väl och lägg i frysen till tömningsdags


Hur ska jag sortera matfett?

Som privatperson kan du lämna överblivet matfett på någon av VIVAB:s återvinningscentraler.Ett enkelt sätt att samla sitt matfett är att använda en så kallad miljötratt för att hälla av sin överblivna olja på flaska. Tratten kan du hämta på din återvinningscentral. Mer information om miljötratten.

Varför ska vi använda papperspåsar och inte plastpåsar?

Papperspåsen som du får av oss är mer miljöanpassad än plastpåsar och biopåsar, då den består av träspill och avverkade trädtoppar. Den fungerar utmärkt i hela kedjan från hushållens användning till att den blir till biogas och biogödsel. 

Plastpåsen eller biopåsen (ofta kallad majspåse) är förknippad med en hel del problem. I biogasanläggningen är det svårt att separera bort plasten. Det fastnar lätt i maskinerna som används för att dela sönder avfallet. Det gäller även så kallade biopåsar som till stor del är tillverkad av råolja. Både bioplast och traditionell plast är lika svårnedbrytbara. Det som skiljer är att råvaran råolja är fossil. I plast tillsätts också kemikalier som mjukgörare och gör att vi kan få den slutprodukt vi vill ha. När plasten "brutits ned" finns mikroplasterna kvar som är så små att de inte går att se för blotta ögat. Detta hamnar i naturen, djuren och till slut i våra kroppar.

Om du slänger ditt matavfall i en plastpåse och lägger den i det bruna kärlet kan vi inte tömma ditt kärl förrän du tagit bort plastpåsen.

Håller verkligen påsen tätt?

Ja, den den bruna påsen är gjord för att klara matavfall (ej drycker och såser). 

Kom ihåg att använda påshållaren!
För att påsen ska fungera optimalt är det viktigt att påsens hållare används eftersom den gör så att luft kan cirkulera kring påsen och på så vis torkar matavfallet. Lägg aldrig påsen i plastpåse eller hink.
Diska påshållaren med jämna mellanrum (den tål maskindisk).

Så här undviker du att påsen läcker:
• Låt blött matavfall rinna av innan det slängs
• Torrskala gärna frukt och grönt direkt i påsen
• Vid behov, lägg lite oblekt hushållspapper eller överblivna brödkanter i botten av påsen. 
• Tryck inte ihop matavfallet i papperspåsen, då riskerar den att spricka
• Fyll inte påsen mer än att du kan försluta den ordentligt, d.v.s inte över den streckade linjen. 
• Förslut påsen noga genom att rulla ner kanten ordentligt
• Har påsen blivit blöt, ta med både påshållaren och påsen ut till kärlet så riskerar du inte att påsen går sönder längs vägen. 
• Skaldjur och fiskrens kan lukta. Om du har möjlighet paketera dem väl och lägg i frysen till tömningsdags

När töms mitt sopkärl?

De allra flesta har hämtning varannan vecka. För att få reda på dina hämtningsdagar kan du titta på din faktura där står angivet vilka dagar du har fått tömt. Du kan också logga in på Mina sidor för att se hämtningsdag. Annars är du välkommen att kontakta kundtjänst, gärna via e-post: vivab@vivab.info Ange vilken kommun och adress det gäller.

Mitt sopkärl är trasigt, vad gör jag?

Kontakta kundtjänst vivab@vivab.info så hjälper vi dig att få ett nytt lock, hjul eller om det behövs ett nytt kärl

Ange vilken kommun och adress det gäller så hjälper vi dig.

Skriv gärna ditt kundnummer så underlättar det vid orderhanteringen.

Hur går vägningen av sopor till?

När sopbilen kommer och tömmer kärlen registreras först den vikt kärlet har innan soporna töms (när kärlet lyfts upp av sopbilen). När kärlet är tomt (på vägen ner till gatan igen) vägs kärlet på nytt innan det ställs tillbaka på hämtningsstället. Skillnaden i vikten är den som du betalar för.

Hur vet ni vad just mitt kärl väger?

Varje sopkärl har en unik identifieringsbricka, en så kallad tag. När sopbilen lyfter upp kärlet vid tömningen läser den av identifieringsbrickan och vägningen kopplas till din fastighet. 

Vilka fördelar har vägning av sopor? För dig som kund blir det en mer rättvis kostnadsfördelning eftersom du bara betalar för det du slänger i ditt kärl. Du kan därför på ett mer märkbart sätt påverka din kostnad för sophämtningen. Vi tror och hoppas att vägningen leder till en ökad utsortering av avfall, dvs att fler väljer att återvinna ännu mer, t ex vad gäller förpackningar. Det övergripande målet är att minska mängden avfall som uppkommer.

Hur vet jag att det är mitt sopkärl?

Varje sopkärl är märkt med en vit klisterlapp. På den finns en streckkod och din anläggningsadressen i klartext. Där står också kärlets tjänstnummer som du också kan se på din faktura.

Någon slänger avfall i mitt kärl! Vad kan jag göra?

Det finns så kallade gravitationslås att köpa av VIVAB. Låset låses upp med en nyckel när man ska slänga avfall. När entreprenören hämtar och tömmer avfallet i bilen öppnas låset när kärlet vänds upp och ner så att avfallet kan tömmas i bilen. Därför behöver du inte vara på plats och låsa upp kärlet när det ska tömmas. För mer information eller beställning kontakta kundtjänst. vivab@vivab.info

Varför får man betala efter vikt även för matavfallet?

Även om vi har som mål att samla in så mycket matavfall som möjligt till biogasproduktion så är det bästa ur miljösynpunkt att inget avfall uppstår. Kan vi minska matsvinnet genom bättre planering och användning av våra matrester så vinner miljön mycket på det. Sett ur detta perspektiv är det rätt att den som producerar mindre avfall också ska betala mindre.

Viktbaserad taxa, innebär inte det att barnfamiljer med blöjbarnfår dyrare räkningar?

En viktbaserad taxa blir dyrare för den som producerar mycket avfall. Det finns perioder i livet när man av olika anledningar har mer avfall än annars, perioden med blöjbarn framförallt. Så visst är en viktbaserad taxa mindre gynnsam för barnfamiljer. Samtidigt ger en viktbaserad taxa möjlighet för hushållet att påverka sina kostnader. Är hushållet bra på att sortera ut avfall för återvinning med mera så minskar kostnaden. Det finns en rättvisetanke i att man betalar till viss del efter den mängd avfall som man producerar, på samma sätt som man för El och VA betalar en rörlig avgift utifrån vilken förbrukning man har.

Varför är inte taxan för varmkompost billigast?

Om man hemkomposterar får man en näringsrik jord som kan användas i den egna trädgården. Detta är alltså inget dåligt alternativ. Mängden avfall som samlas in minskas och därmed också vikten avfall som man får betala för. Det innebär att den ekonomiska skillnaden mellan att ha abonnemanget Egen varmkompost eller abonnemanget Matavfall blir biogas inte blir så stor. Abonnemangsavgiften för abonnemanget Matavfall blir biogas är lägst eftersom vi vill vara med och uppnå de nationella målen om ökad insamling av matavfall. Naturvårdsverket pekar ut insamling av matavfall som det alternativ som ger den bästa miljönyttan sett i ett större perspektiv.

Hur många 9 literspåsar respektive 45 litersäckar är det i en bunt?

I en bunt med 9 literspåsar är det 80 stycken. I en bunt med 45 literssäckar är det 20 stycken. 
Verksamheter och flerfamiljsfastigheter kan beställa påsar och säckar via vårt beställningsformulär.

Om det görs biogas av avfallet, varför får jag då inte billigare taxa än den jag har nu?

VIVAB får betala en behandlingskostnad för allt avfall som lämnas till biogasanläggningen, precis som för det avfall som lämnas till förbränning. Insamling av matavfall till biogasproduktion görs inte för att spara pengar utan vårt motiv är miljöbaserat och utgår från de mål som regeringen har satt upp för att nå en ökad resurshållning.

Får jag slänga kaffesump och tesump bland matavfallet?

Kaffesumpen med filter kan läggas i den bruna påsen för matavfall. Även teblad och tepåsar i papper kan läggas i påsen, men eventuell metall eller plast från tepåsen ska sorteras bort.


Tidigare har VIVAB gått ut med informationen att inte lägga kaffesump i matavfallet utan i det brännbara hushållsavfallet. Detta eftersom Jönköpings Energi AB, den biogasanläggning som matavfallet skickas till, har befarat att kaffesumpen medför ett stort slitage på anläggningen. Utvärderingar visar nu att den mängd biogas som kan utvinnas väger upp det eventuella slitaget som blir på anläggningen. Därför går det bra att lägga kaffesump och tesump bland matavfallet


 

Får jag slänga en kokosnöt i matavfallet?

Nej. Stora rester som en hel kokosnöt eller större köttben bryts inte ner i biogasprocessen. Detta lägger du i din vanliga soppåse som du lägger i ditt gröna kärl.

Kan jag lägga trädgårdsavfall i matavfallet?

Nej, endast matavfall ska läggas i den bruna påsen. Trädgårdsavfallet tillför inget i biogasprocessen och gör mer nytta i den egna komposten.

Vad är det för mått på sopkärlen?

De gröna kärlen, avsedda för brännbart hushållsavfall, finns i storlekarna 190 liter och 370 liter och kommer från två olika leverantörer Perstorps Plastic System och Plastic Omnium. Måtten skiljer sig något. På kärlets lock står vilken leverantör kärlet kommer ifrån. 
                     Perstorps Plastic System              Plastic Omnium
Mått (mm)  Grönt 190l-kärl Grönt 370-l kärl  Grönt 190l-kärl Grönt 370l-kärl 
Bredd                 559                   749                      485                   620             
Djup                    690                   800                     725                   850 
Höjd                    1075                  1070                    1075                 1095 
Max lastvikt (kg) 150                    150                      75                     145

Det bruna matavfallskärlet finns i storleken 140 liter.
Mått (mm)          Brunt 140l-kärl   
Bredd                  485                       
Djup                    550                       
Höjd                    1065                      
Max lastvikt (kg) 60                          


Hur gör jag när jag vill byta kärlstorlek?

För att byta storlek på ditt kärl kontaktar du kundtjänst. vivab@vivab.info 
Ett byte av kärl kostar 315 kr och kärlet ska vara rengjort vid bytet. Om du vill kan vi tvätta kärlet mot en avgift. Kärlet byts normalt ut inom 2 veckor. När kärlet är tömt, sätt en sopsäck i kärlet och lägg dina soppåsar i säcken så lyfter vi över den vid bytet. Som privatperson kan du välja mellan storlekarna 190 och 370 liter.
Kärlbytet är kostnadsfritt när ägarbyte sker och bytet anmäls inom tre månader efter inflyttning.


Kan jag få uppehåll i min sophämtning?

Ja, om fastigheten kommer att vara obebodd under en längre tid kan du få uppehåll. Uppehåll i hämtningen medges när fastigheten inte används för övernattning och vi hämtar då hem kärlet/kärlen mot en kostnad enligt gällande taxa. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex (6) månader och för fritidshus under hela hämtningssäsongen. Kontakta kundtjänst för att anmäla detta, gärna via e-post: vivab@vivab.info så skickar vi dig en ansökan.

Får jag installera en avfallskvarn?

Nej. I Falkenberg är det inte tillåtet. I Varberg får avfallskvarnar endast installeras om vi ger tillstånd till det. Vi är dock mycket restriktiva i denna fråga. Anledningen till det är risk för ökat antal stopp i avloppsnätet och ökad energianvändning i reningsverket vid användning av köksavfallskvarn.

Hur går valet av entreprenör till?

I Varberg och Falkenbergs kommun sker hämtningen av avfall vid fastigheten på entreprenad. Eftersom VIVAB är ett kommunalägt bolag och står under (LOU) lagen om offentlig upphandling måste denna tjänst upphandlas. Grundtanken med lagen är att kommuninvånare ska få ett bra pris och att alla företag ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kan alltså inte påverka så att de lokala företagen har större möjlighet att få ett uppdrag.