Sortera rätt! - Vivab.info

Vikten av att sortera rätt

Genom att sorterar ditt avfall rätt kan det tas omhand på ett säkert sätt och till stor del återvinnas. På så sätt skyddas vår miljö och vi spar på jordens resurser.
Vi behöver lägga lite tid på att se till att de varor vi köper hamnar på rätt ställe efter att de är uttjänta. När vi sorterar olika sorters avfall noga blir det mycket lättare att återvinna dem och desto större möjlighet att använda materialen på nytt.

Inte bara förpackningar och tidningar, som du lämnar på återvinningsstationen i ditt bostadsområde, kan återvinnas. Även annat avfall (som till exempel farligt avfall, metall, tryckimpregnerat trä) som du kan lämna på våra bemannade återvinningscentraler tas om hand på bästa sätt. I våra sorteringsguider kan du läsa mer om hur du sorterar hemma och på våra återvinningscentraler.

Sorteringsguiden

Sorteringsguide för matavfall

Invasiva främmande växter

Svårt att veta hur du ska sortera invasiva främmande växter? Här är en guide som beskriver hur du ska hantera dessa växter på våra återvinningscentraler.
Läs mer

Hämtning av trädgårdsavfall

Vill du få ditt trädgårdsavfall hämtat?
Läs mer här

Värmeljuskoppar till återvinningscentralen

Nu ska värmeljuskoppar lämnas till våra bemannade återvinningscentraler.
Läs mer

Farligt avfall

Det är viktigt att ta hand om farligt avfall på rätt sätt för att inte skada vår miljö.
Mer om farligt avfall

Förpackningar, glas och tidningar

Runt om i Varberg och Falkenberg finns återvinningsstationer för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och tidningar, ibland även för batterier och kläder. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för dessa stationer. Har du frågor eller synpunkter gällande städning och tömning kontakta FTI:s kundtjänst
info@ftiab.se tfn 0200-88 03 11
Hitta närmsta återvinningsstation

Recycling centers - sorting guides in other languages