Tidigare i projektet Stranninge - Vivab.info

VA-utbyggnad i Stranninge - detta har hänt

Här beskrivs kort vad som har hänt i projektet.

Omarbetning av förslaget

Frågor och synpunkter som inkommit har bidragit till att förslaget kring verksamhetsområdets avgränsning har omarbetats. Verksamhetsområdets avgränsning för dricks- och spillvatten har utökats och innehåller utöver tidigare föreslagna 41 fastigheter ytterligare 6 fastigheter i nordost.

FAVRAB:s styrelse har därför, utifrån det omarbetade förslaget vid möte den 5 december, beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att bestämma verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten i Stranninge med utbredning enligt kartorna i PDF:erna här bredvid.

Informationsmöte augusti 2019

Den 21 augusti i Glommens samlingslokal presenterades kommunens förslag till utbyggnad av vatten och avlopp i Stranninge. Under och efter mötet har det funnits möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget. 
Kommunens förslag på utbyggnad presenterar