Nyhetsöversikt - Vivab.info

Nyheter

2022-05-20 Återvinningscentralerna stängda Kristi himmelfärdsdag

Stängt på återvinningscentralerna

Kristi himmelfärdsdag, torsdag 26 maj håller våra återvinningscentraler stängt. Du är välkommen till oss på fredag igen!

Hushållsavfallet hämtas som vanligt

Du som har tömning av ditt avfall torsdagar udda veckor får det hämtat som en vanlig torsdag, Ställ ut kärlen senast klockan 06.00 med handtagen mot vägen.

Visa mindre

2022-05-19 Är du vår nya planeringsingenjör? 

Nu söker vi dig som är väg och vatten- eller samhällsbyggnadsingenjör och vill jobba som planeringsingenjör hos oss! Vi tror att du har erfarenhet av utredning och projektering av vatten och avlopp och ledningsnät. 

Hitta din nya utmaning hos oss -  i en organisation med tydligt miljö- och hållbarhetsfokus. Läs mer och sök tjänsten via länken: PlaneringsingenjörVisa mindre

2022-05-17 Pålitliga och miljömedvetna – så ser du som kund på oss

Vivab får ett gott betyg av kunderna som svarat i vår enkätundersökning – 91 procent är nöjda med oss.  

Kunderna beskriver Vivab som ett pålitligt och miljömedvetet bolag och våra tjänster inom avfall samt vatten och avlopp får ett gott betyg. Enkäten visar att du som kund vill ha direktkommunikation i brevlådan eller sms. 

- Vi är angelägna om att verkligen förstå mer om vad våra kunder tänker om oss och om vad vi levererar. Enkäten visar på mycket goda resultat men också vad vi kan utveckla, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD. 

Resultatet kommer ligga till grund för utveckling av verksamheten. Våra tjänster inom avfall samt vatten och avlopp får generellt sätt mycket goda betyg. Liksom vår kundservice. Vivabs ambition är att uppfattas som vägledande och drivande när det gäller hållbarhetsfrågor. När kunden fritt får beskriva Vivab så får vi ord som trygga, pålitliga och miljömedvetna. Enkäten blir en nollmätning som vid nästa mätning kan visa om vi utvecklas i rätt riktning. Vi vill fortsätta vara en trygg leverantör av tjänster för avfall, vatten och avlopp men också vara drivande i hållbarhetsfrågor. 

- Vi ser till exempel i undersökningen att våra kunder uppskattar att få tryckt direktkommunikation i brevlådan samt sms vid driftstörningar. Vi fortsätter att utveckla vår kommunikation och samtidigt vara drivande i vårt hållbarhetsarbete. Det vi gör och det du kan göra i vardagen spelar stor roll för en grön samhällsutveckling, säger Margareta Björksund-Tuominen. 

Några siffror från undersökningen 

  • Våra återvinningscentraler - 97 procent positiva svar. 
  • Hämtningen av hushållsavfallet - 86 procent positiva svar. 
  • Information om avfallshanteringen – 77 procent positiva svar 
  • Systemet för Vatten och avlopp - 95 procent positiva svar 
  • Information vid planerade arbeten respektive akuta driftsstörningar - 71 procent positiva svar, 62 procent positiva svar. 
  • Service från kundservice – 78 procent positiva svar 
  • Uppfattas som vägledande och ger mig råd och tips – 73 procent positiva svar  
  • Uppfattas som drivande i hållbarhetsfrågor – 68 procent positiva svar 

Sammanlagt svarade 428 kunder på vår undersökning.  

Mer om hur Vivab arbetar för en hållbar framtid

Visa mindre

2022-05-03 Beslut om vattenskyddsområde för Ätran

Länsstyrelsen i Hallands län har fattat beslut om vattenskyddsområde för Nedre Ätran. Beslutet om skyddsområde med föreskrifter rör vattentäkten Nedre Ätran i Falkenbergs, Varbergs och Hylte kommun. Vivab och Falkenbergs kommun lämnade in sitt förslag om vattenskyddsområde till länsstyrelsen 2019. Beslutet innebär vissa förändringar jämfört med inlämnat förslag. Den största förändringen är att skyddsområdet har minskat.
Detta beslut gäller från 1 juni 2022, oavsett om överklagan inkommer.


Hit kan du vända dig vid frågor:

Frågor gällande beslutet hänvisar vi till Länsstyrelsen i Hallands län: 


För att få svar på frågor om föreskrifter och tillstånd kontakta miljö och hälsa i din kommun.

För att se hur Vivab arbetat med att ta fram förslag på vattenskyddsområde samt dialog och samråd:

Har du fler frågor till Vivab om förslaget från 2019 samt samråd så mejla in din fråga: vivab@vivab.info
Visa mindre

2022-05-02 Rädda havet från skräp!

Lördagen den 7 maj är det Nordiska Kusträddardagen, ett initiativ från Håll Sverige Rent. 

80% av allt skräp i havet kommer från land via floder och vattendrag. 94% av all plast i havet ligger på havsbotten. Plasten skadar havets ekosystem och bryts inte ner. Därför kommer den aldrig att försvinna.

Genom att plocka skräp som annars riskerar att transporteras med vatten i tex sjöar och åar till havet, bidrar vi till renare hav.

Läs mer om Nordiska Kusträddardagen och hur du kan delta på deras webbplats: www.kustraddarna.hsr.se.

Visa mindre

2022-04-22 Stora biltvättarhelgen 2022

I helgen, 23-24 april, är det den årliga biltvättarhelgen. Förra året blev Falkenberg utsedd till landets tredje bästa biltvättar kommun!

Helgen till ära ville vi uppmärksamma dagvattnets betydelse. Det gjorde vi genom att markerar några dagvattenbrunnar i Falkenberg med information om att inte slänga skräp i dem och för att uppmärksamma vikten av ett rent dagvatten. 

Det som spolas ner i dagvattensystemet hamnar i närmsta vattendrag, där vill vi bara ha rent vatten. I Falkenberg rinner dagvattnet ut i Ätran eller i havet. Föroreningar i vattnet påverkar både djur och växter negativt.

Detta kan du bidra med

  • Tvätta inte bilen på gatan eller på uppfarten. För då sprids olja, tungmetaller och kemikalier till ditt lokala vattendrag.
  • Kasta inte skräp så som fimpar, snus, godispapper med mera på marken. För då spolas det ner i brunnen. Med hjärta för en hållbar framtid
Tillsammans gör vi det möjligt. 

Visa mindre

2022-04-12 Vivab tar plats i Svenskt Vattens utvecklingskommitté 

Alexander Keucken, chef för forskning- och utveckling på Vivab blir ny ledamot i Svenskt vattens utvecklingskommitté.

- Att få främja innovativa och modiga VA-lösningar med stor branschnytta ser jag som en berikande och hedrande uppgift.”, säger Alexander Keucken, Vivabs avdelningschef för forskning och utveckling, som nu tar plats som ny ledamot i Svenskt Vattens utvecklingskommitté. 

SVU-kommittén stödjer Svenskt Vatten Utveckling som administrerar verksamhet inriktad mot tillämpad forskning och utveckling. Målet är att främja ny kunskap, stödja branschens behov av kompetensförsörjning samt att se till att framtagen kunskap sprids.

- Jag ser framemot att få medverka i SVU-kommittén, en spännande och strategisk plattform för tillämpad forskning och utveckling riktad till VA-organisationerna. I detta uppdrag finns stor potential för nya nätverk och kunskapsuppbyggnad både för min hemmaorganisation och för mig personligen, säger Alexander Keucken.

Visa mindre

2022-04-08 Jobba hos oss - här är våra lediga tjänster! 

Har du ett hjärta som klappar för miljö och vill skapa en hållbar framtid tillsammans med oss? Kanske är du rätt person för någon av dessa tjänster? 

Ställföreträdande VA-chef

Är du en erfaren ledare som brinner för vår miljö och för goda samarbeten? Vill du ha ett betydelsefullt arbete i en samhällsviktig verksamhet där en hållbar framtid ligger högst upp på agendan? Då har vi jobbet för dig!


Visa mindre

2022-04-08 Prognos för VÅGA visar på ökade kostnader 

VÅGA – Varbergs nya vattentorn kommer att bli dyrare än beräknat. Prognosen pekar på en ökning på cirka 30 procent. Det beror till största del på att priserna gått upp men även på en dyrare byggmetod samt försening i tidplanen.  

I samband med att Vivab och Veidekke tecknade avtal i december 2020 gjordes en kalkyl som visade en total projektkostnad på 301 miljoner kronor.  En viss riskbuffert fanns inkluderad men den har inte räckt.  

Den senaste prognosen pekar på att totalkostnaden för projektet kan komma att hamna på cirka 390 miljoner kronor. Prognosen grundar sig på siffror från januari 2022.  

- Vi tar också viss höjd i prognosen för att vi har ett osäkert världsläge i och med kriget i Ukraina, men det är svårt att förutse hur mycket det kommer att påverka oss, säger Agneta Johansson, projektledare Vivab.  

Ökade priser 

Tornet byggs under en utmanande tid. Vivab ser redan att priserna ökar till följd av ett osäkert världsläge. Pandemin har redan haft stor påverkan på prisutvecklingen.   

- Under hösten har priserna på framförallt stål och trä ökat kraftigt, det har handlat om en ökning mellan 60 och 100 procent. Vi ser nu också en fortsatt ökning av priserna. Det får betydande konsekvenser, säger Agneta Johansson, projektledare på Vivab. 

Dyrare byggmetod 

Utöver höjda materialkostnader har också en del av byggnationen krävt en dyrare byggmetod än budgeterat. 

- Det handlar om att vi behöver en betydligt kraftigare ställning vid gjutningen av vattenreservoarerna, säger Agneta Johansson. 

Förseningar i tidplanen 

Projektet förutses bli cirka två månader försenat. Den totala projekttiden är en viktig faktor för projektkostnaden eftersom bland annat kranar, tillfälliga bodetableringar och ställningar innebär löpande kostnader. 

- Vi kommer göra allt vi kan för att minska förseningen. Det är fortfarande lång projekttid kvar och än så länge har vi goda möjligheter att ta igen förlorad tid, säger Agneta Johansson.  

På grund av den stora prognosförändringen har anläggningsbolaget Varbergs Vatten AB:s styrelse fattat ett beslut om en extern granskning som ska kvalitetssäkra prognosen.   

VÅGA byggs under en utmanande tid med både en pandemi och osäkert världsläge att hantera. Men när vattentornet står klart kommer det säkra en stabil dricksvattenleverans till Varberg i minst 100 år. 

Status och korta fakta: 

Byggnationen av Varbergs nya vattentorn har pågått i drygt ett år. Ledningsförläggning, andra markarbeten, sprängning och etablering har genomförts. De sista gjutningarna på tornets pelare är klara och kan nu ses på håll.  

Uppdragsgivare: Vivab 
Huvudentreprenör: Veidekke 
Beräknat klart: 2024 
Ny prognos för hela byggnationen: Cirka 390 miljoner kronor totalt 

Varberg Vatten AB är bolaget som äger VA-anläggningarna i Varbergs kommun. Verksamheten drivs av Vivab.  
Visa mindre

2022-04-07 Hämtning av hushållsavfall och öppettider i påsk

Hämtning av hushållsavfall

I påsk hämtas hushållsavfallet som vanligt på ordinarie hämtningsdag.

Återvinningscentralernas öppettider

Skärtorsdag, 14/4: öppet som vanligt
Långfredag, 15/4: stängt
Påskafton, 16/4: öppet kl 9-15 
Påskdagen, 17/4: stängt
Annandag påsk, 18/4: Holmagärde i Varberg och Sandladan i Falkenberg har öppet kl 9-15

Besök gärna återvinningscentralen på en vardag

Under vår och sommar brukar besökstrycket vara stort på våra återvinningscentraler, särskilt på helgerna. Då kan du räkna med långa köer. Så kom gärna på en vardag istället.

Öppettider i Vivabs kundservice

Skärtorsdag 14/4: öppet kl 8-12
Långfredag, 15/4: stängt
Påskafton, 16/4: stängt 
Påskdagen, 17/4: stängt
Annandag påsk, 18/4: stängt

Visa mindre