Mina sidor - Vivab.info

Mina sidor

På Mina sidor har du möjlighet att utföra en del ärenden när som helst. Logga in med ditt kundnummer (finns överst på fakturan) och personnummer, tolv siffror. Ska du logga in som företag använder du ditt organisationsnummer istället för personnummer. Observera att organisationsnumret ska föregås av två nollor (00).

Logga in på Mina sidor genom en av länkarna:

Mina sidor - Varberg

Mina sidor - Falkenberg


Du som är hyresgäst eller äger en bostadsrätt har inte tillgång till Mina sidor. 

Mina sidor kan du:
  • se dina fakturor
  • se när ditt hushållsavfall hämtas
  • beställa extra hämtning av hushållsavfall
  • beställa matavfallspåsar
  • beställa hämtning av extra säck (för hushållsavfall)
  • se dina vattenmätaravläsningar
  • lämna din vattenmätarställning 
  • beställa budad slamtömning. OBS! Akuta tömningar beställs via Kundtjänst.

Självservice

Formulär för tjänster som inte kräver inloggning på Mina sidor finns samlat under rubrikerna Avfall - självservice, VA - självservice och Övrigt - självservice. För beställningar som kräver din underskrift finns blanketter att ladda ner. Blanketterna går också att beställa från Kundtjänst. Tänk på att ha ditt kundnummer till hands. Det hittar du på din faktura.


Senaste broschyren med aktuell information om avfall, vatten och avlopp