Möt en projektledare - Vivab.info

Robert - projektledare

Robert har arbetat som projektledare hos oss sedan 2016. Tidigare arbetade han som konsult och hade VIVAB som kund.
När han fick veta att det fanns en ledig tjänst som projektledare tvekade han inte att söka den. "Jag upplevde VIVAB som en bra arbetsgivare. Fördelen med att åka till samma arbetsplats varje dag och att i större utsträckning själv kunna planera arbetsdagen övervägde till VIVAB:s fördel." 

Roberts arbetsuppgifter handlar om att leda projekt inom alla delar av VIVAB:s ansvarsområden, från dricks- och spillvattenbyggnader till ledningsnät, dagvatten och avfallsanläggningar. Arbetsdagarna och arbetsuppgifterna varierar mycket eftersom projekten är i olika skeden. I några projekt är man tidigt i planeringen, medan andra projekt är i projekterings- eller utbyggnadsskedet. 

"Det bästa med mitt jobb är just möjligheten att arbeta med vatten, avlopp och avfall. Det är något som är viktigt för så många och där hållbarhet och miljö verkligen sätts i främsta rummet." En arbetsdag för Robert är sällan lik en annan. Dagarna innehåller kontakter och dialoger med såväl medarbetare på VIVAB som entreprenörer, myndigheter och fastighetsägare.

Som projektledare behöver man vara lyhörd och flexibel, samtidigt som funktionen i anläggningen ska säkerställas och budgeten för projektet hållas. "Jag tycker att det är intressant att arbeta inom ett område där varje projekt är unikt och man hela tiden lär sig nya saker. Min upplevelse är att vi som arbetar med VA och avfall i Sverige är som en enda stor familj där man inte ser varandra som konkurrenter. Det innebär att man prestigelöst kan utbyta erfarenheter och information på ett sätt som gynnar både verksamheten och miljön."  

Robert - projektledare

Lediga tjänster just nu

Just nu söker vi:

Möt några av våra medarbetare

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Här hittar du intervjuer med några av våra medarbetare.