Möt en planeringsingenjör - Vivab.info

Lars-Erik - planeringsingenjör

”Mitt arbete är väldigt omväxlande. Det är mycket som är roligt med mitt jobb men det är nog det allra bästa - att ingen dag är den andra lik.” Det säger Lars-Erik som jobbar som planeringsingenjör hos oss på VIVAB.
Lars-Erik har en bakgrund inom bland annat VVS och började hos oss för snart tio år sedan, då som rörmontör. Hans intresse för branschen är stort och efter några år på VIVAB kom han in på en utbildning till VA-projektör. Men istället för att bevilja tjänstledigt för studier och kanske riskera att tappa en driven medarbetare skapade arbetsgivaren en möjlighet för Lars-Erik att utbilda sig internt. Han nappade på erbjudandet och efter något år jobbade han självständigt som byggledare, fortfarande med VIVAB som arbetsgivare. 

En byggledare hos oss jobbar nära planeringsingenjörerna och stöttar deras arbete men det mesta av jobbet görs när planeringen redan är klar. Lasse kände tidigt att han kunde göra nytta genom att komma tidigare in i processen. Sagt och gjort, när en tjänst som planeringsingenjör i Falkenberg blev ledig sökte han jobbet och fick det. ”Om man själv vill och vågar så finns det alla möjligheter att utvecklas här på VIVAB. Man får mycket stöd och är aldrig själv, det finns alltid någon att samarbeta med även om man har olika roller. Det känns väldigt tryggt.”  

Som planeringsingenjör för vatten och avlopp har man en viktig roll i alla delar av stadsbyggnadsprocessen; översiktsplanering, detaljplanering och exploatering. Enkelt beskrivet ser man till att vatten och avlopp ska fungera i de nya områden som byggs runt om i kommunerna. Planeringsingenjören är med tidigt i byggprocessen för att kunna se om olika alternativ är genomförbara. Ibland planerar man för områden under en lång tid innan det blir verklighet. Just de långa tidshorisonterna skulle kunna vara något negativt med jobbet men istället tycker Lars-Erik att det ger arbetet en djupare dimension, det är roligt att se att någon man planerat för länge sedan fungerar i praktiken. 

För att trivas som planeringsingenjör behöver man vara noggrann, organiserad och bra på att se helheten. Dessutom är det en fördel att vara en lagspelare och gilla samarbete. Nätverkandet är nämligen väldigt viktigt, man behöver kunna bygga goda relationer både internt och med tjänstemän på kommunen, ledningsägare och markägare. ”Det är viktigt att skapa förtroende så att vi känner att vi jobbar tillsammans även om vi kommer från olika organisationer och har olika syften med vår planering. På det sättet är det enklare att komma i mål” säger Lars-Erik.  

Lars-Erik - planeringsingenjör

Möt några av våra medarbetare

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Här hittar du intervjuer med några av våra medarbetare.