Hushållsavfall - Vivab.info

Hushållsavfall

Vivab har det övergripande ansvaret för insamling och behandling av avfall från hushållen i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Regler för respektive kommuns avfallshantering finns i föreskrifter som antas av kommunfullmäktige. Hämtningen av hushållsavfallet utförs av vår entreprenör Ohlssons AB, på uppdrag av Vivab.

Ohlssons AB - ny entreprenör för hämtning

Från oktober 2021 är det Ohlssons AB som, på uppdrag av Vivab, hämtar hushållsavfallet i Varbergs och Falkenbergs kommuner. För de flesta innebär bytet inte några förändringar, men några körturer har behövt justeras och ett fåtal kunder har fått en ny hämtningsdag. Om du är en av dem har du fått ett sms med information om vilken hämtningsdag som gäller för dig.


Varför vi byter entreprenör till Ohlssons AB.

Hämtningen av hushållsavfall är en tjänst som vi upphandlar på entreprenad. Det betyder att Vivab är ansvariga, men vi köper in tjänsten av ett annat företag. När det var dags att upphandla tjänsten var det Ohlssons som kom med det bästa anbudet.

 

Vilka är Ohlssons AB?

Ohlssons är ett företag som är verksamma inom miljö och återvinning. De har lång erfarenhet av insamling av hushållsavfall och har idag renhållningsuppdrag i över 30 kommuner runtom i Sverige. Ohlssons renhållningsbilar är i vanliga fall röda, så du kommer tydligt se när deras bilar kommer. Tyvärr har det skett en försening i leveransen av dessa bilar till följd av pandemin och än så länge är det inhyrda bilar som hämtar ditt avfall.


Har du frågor eller synpunkter kring entreprenörsbytet är du välkommen att kontakta Vivabs kundservice.Din hämtningsdag

Ditt hushållsavfall hämtas på bestämd hämtningsdag var 14:e dag. Vilken dag som gäller din fastighet kan du se på din faktura eller på mina sidor. Logga in med ditt kundnummer (finns på din faktura) och ditt personnummer. Observera att förändringar i hämtningsdag kan ske i samband med storhelger.


Underlätta hämtningen genom att

  • ställa fram kärlen senast kl. 06:00 på hämtningsdagen och låta dem stå framme tills de blivit tömda.
  • placera kärlen max 5 meter från tomtgränsen under förutsättning att tomten gränsar till framkomlig väg.
  • se till att vägen som kärlen dras på är hårdgjord. Detta behövs för att kärlen ska kunna hämtas.
  • hålla vägen fram till kärlen fri. Vintertid är det viktigt att se till att kärlen inte blockeras av snövallar och att det är halkbekämpat fram till kärlet.
  • placera kärlet så att det inte hindrar någon trafik.
  • placera kärlets handtag och hjul utåt gatan enligt bilden nedan.

Schematisk bild placering av kärl

Missad tömning

Placera ditt sopkärl så att det är synligt för sopbilen. Om din soptömning missas på grund av att kärlen inte är synliga, behöver du beställa en extra tömning enligt gällande taxa. Det går också bra att mot en kostnad ställa fram en extra säck till nästa hämtning. Kontakta Vivabs kundservice om du önskar beställa en extra tömning eller behöver sätt ut en säck. 


Vad händer med avfallet?

När ditt hushållsavfall hämtas av sopbilen vägs det. Avfallet från det gröna kärlet transporteras till Halmstad där det förbränns och blir till energi i form av värme. Om du sorterar ut ditt matavfall går avfallet från det bruna kärlet till vår egen förbehandling i Gödastorp där det blir en matavfallsslurry som sedan går vidare till Falkenbergs Biogas där det blir till biogas och biogödsel.


Fritidsabonnemang - sommarhämtning

För dig som har fritidshus och önskar hämtning enbart under sommarhalvåret erbjuder vi ett särskilt abonnemang. Ditt hushållsavfall hämtas 13 gånger under följande perioder: Hämtning jämna veckor vecka 14-38 Hämtning udda veckor vecka 15-39
Mejla Kundservice

Har du inte fått tömt? Avfallshämtning vid snö och halka

Snö och halka kan göra att sopbilen inte tar sig fram, vilket kan innebära att sophämtningen blir försenad eller i värsta fall uteblir. Grundregeln är att alltid ställa ut sopkärlet senast klockan 06.00 på tömningsdagen och låt det stå tills det blivit tömt.
Läs mer

Pick-Up Service – dina förpackningar hämtas hemmaTMR hämtar förpackningar av papper, plast och metall hemma vid dörren. Du beställer först förpackningspåsar, därefter upphämtning. Tjänsten är kostnadsfri. Hämtningen sker cirka en gång per månad.
Till TMR och beställning

Kontakt Vivab

Vivabs kundservice,
vivab@vivab.info
0757-27 40 00

Öppettider:
Måndag: kl 8-12, 13-16
Tisdag: kl 9-12, 13-16
Onsdag: kl 8-12, 13-16
Torsdag: kl 8-12, 13-16
Fredag: kl 8-12, 13-16

Matavfallskampanj - Gör det inte svårare än vad det är!

Just nu deltar VIVAB i en kampanj för att öka utsorteringen av matavfall.
Läs mer om kampanjen

Hämtning av trädgårdsavfall

Vill du få ditt trädgårdsavfall hämtat?
Läs mer här

Företagare

För dig som bedriver verksamhet eller äger en flerfamiljsfastighet gäller speciella regler. Läs mer på våra företagssidor.
Till företagssidan

Matavfallsinsamling från flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Matavfall

Sortera ditt matavfall och bidra till en bättre miljö!
Mer om matavfall

Förpackningar, glas och tidningar

Runt om i Varberg och Falkenberg finns återvinningsstationer för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och tidningar, ibland även för batterier och kläder. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för dessa stationer. Har du frågor eller synpunkter gällande städning och tömning kontakta FTI:s kundtjänst
info@ftiab.se tfn 0200-88 03 11
Hitta närmsta återvinningsstation