Information för företag - Vivab.info

Företag, verksamheter och flerfamiljsfastigheter

Speciella regler gäller för företag, verksamheter och flerfamiljsfastigheter inom återvinning och avfall och inom VA.

Avfallsabonnemang

För verksamheter och flerfamiljsfastigheter finns två olika abonnemang att välja mellan: Matavfall blir biogas som är det förmånligaste och mest miljövänliga alternativet och Osorterat avfall där du lägger både matavfall och brännbart hushållsavfall i en och samma påse. 

På återvinningscentralen

Som företagare behöver du ett återvinningskort för att få lämna avfall. Första kortet är kostnadsfritt, behöver du fler utgår det en kostnad enligt gällande taxa som är 100 kr exkl. moms per kort. Den totala vikten får ej överstiga 3,5 ton eller 3 kbm per besök. Du kan läsa mer om återvinningskortet i broschyren Återvinningskort - för företag i Varberg och Falkenberg

Vatten och avlopp

För dig som bedriver verksamhet finns en del regler och riktlinjer för utsläpp i avloppsvattnet. Du kan också ta del av information för livsmedelsverksamheter i broschyren Stopp för fett i avloppet.

Bruttoareaavgift, BTA

Bruttoarea tillämpas där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad som inte är avsedd för boende, exempelvis kontor och butiksytor. 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Farligt avfall från företag och verksamheter

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall. Du som företagare ansvarar för att det farliga avfallet samlas in på rätt sätt.
Regler för farligt avfall

Taxa för trä och ris

Det tillkommer en taxa på 44:- (exkl. moms)/m3 för ris och 72:- (exkl. moms)/m3 för trä som överstiger 3m3.

Ladda gärna ner vår Sorteringsguide

Bli rik genom att laga, låna och återanvända.