Översvämningar - Vivab.info

Översvämningar

Om du drabbas av översvämning ska du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag för att få hjälp med saneringsåtgärder och skadereglering.

Det är bra att du vid översvämning också kontaktar VIVAB. Genom att vi får vetskap om översvämning kan vi samla information om hur översvämningen har gått till. Detta ökar vår kunskap om ledningsnätets funktion och kondition och är nödvändigt för att kunna genomföra skyddande och förebyggande åtgärder. Först när man kan bedöma orsaken till översvämningen går det att lösa frågan om vem som bär ansvaret.


Förebygga källaröversvämning

Det går inte att helt skydda sig mot att drabbas av översvämning. Om du vet med dig att du bor i ett område som ibland drabbas av översvämningar kan du  förebygga genom att:

- Kontrollera att golvbrunnar som kan stängas av är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar.

- Förse golvbrunnar som inte kan stängas av med tätande anslutningar.

- Kontrollera att regnvatten leds från byggnaden.

- Valla in nedfart till garage och andra utrymmen.

- Kontrollera att intern avloppspump fungerar.

- Flytta bort föremål som är värdefulla och känsliga för fukt från källaren.


Om du drabbats av en översvämning

- Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar

- Flytta om möjligt fuktkänsliga saker

- Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten, undvik att vada runt i vattnet då det kan finnas risk för bakterier

- Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan

- Kontakta ditt försäkringsbolag

- Anmäl källaröversvämning till VIVAB 

Kontakt

vivab@vivab.info
Tfn 0757-27 40 00
Öppettider:
Måndag: kl 8-12, 13-16
Tisdag: kl 9-12, 13-16
Onsdag: kl 8-12, 13-16
Torsdag: kl 8-12, 13-16
Fredag: kl 8-12, 13-16