Farligt avfall - Vivab.info

Farligt avfall

Det är viktigt att ta hand om farligt avfall på rätt sätt för att inte skada vår miljö och hälsa. Avfallet får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet, utan det ska lämnas in på en återvinningscentral. Att sortera ut farligt avfall är den viktigaste sortens källsortering du kan göra som privatperson. 

Vad ska sorteras som farligt avfall?

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt. I ett vanligt hushåll kan det exempelvis vara:

• Batterier som heter Ni-Fe
• Bekämpningsmedel, insektsspray och ogräsmedel
• Färg-, lack- och limrester (även torkade)
• Kemikalier
• Nagellack
• Oljor, till exempel spillolja, smörjolja, motorolja
• Rengöringsmedel och lösningsmedel

Tänk på att…

Se till att förpackningar och behållare ska vara hela och att det framgår tydligt vad de innehåller. Använd gärna originalförpackningar eller en annan tät förpackning som du märker upp med vad den innehåller. Blanda aldrig olika medel i samma förpackning.

Småbatterier kan du även lämna i speciella behållare som finns vid återvinningsstationer och i vissa butiker. Apoteken tar emot läkemedel och medicin, medan du ska kontakta polisen om du har explosivt avfall såsom vapen och ammunition. Dessa kan du inte lämna på återvinningscentralen.

Hitta återvinningscentraler och öppettider

Hämtning av farligt avfall

Du som är kund hos VIVAB kan beställa hämtning av ditt farliga avfall.
Läs om hämtning

Recycling centers - sorting guides in other languages

Farligt avfall från företag

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall. Du som företagare ansvarar för att det farliga avfallet samlas in på rätt sätt. Farligt avfall kan du inte lämna som företagare hos oss.
Läs mer