Vanliga frågor fakturor - Vivab.info

Fakturor

Vad är bostadsenhetsavgift?

Bostadsenhetsavgiften är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten. En normalvilla faktureras en (1) bostadsenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter, faktureras flera bostadsenhetsavgifter.


Bostadsenhet - definition
En bostadsenhet är fristående och innehåller: 

  • toalett
  • köksutrymme/pentry/kokvrå
  • kunna nyttjas fristående, dvs det ska finnas möjlighet att stänga om sig  
Exempel: Ett enbostadshus med gäststuga inredd med kök och badrum beräknas efter två (2) bostadsenhetsavgifter.


Hur läser jag min faktura?

Här kan du se en exempelfaktura med förklaring.

Varför är inte min senaste avläsning med på fakturan?

Det kan bero på att fakturan skapades innan du lämnade din avläsning. Det kan också bero på att avläsningen avvikit för mycket från föregående avläsning och därför behöver en extra koll innan den faktureras.

Varför får man betala efter vikt även för matavfallet?

Även om vi har som mål att samla in så mycket matavfall som möjligt till biogasproduktion så är det bästa ur miljösynpunkt att inget avfall uppstår. Kan vi minska matsvinnet genom bättre planering och användning av våra matrester så vinner miljön mycket på det. Sett ur detta perspektiv är det rätt att den som producerar mindre avfall också ska betala mindre.

Hur skaffar jag autogiro?

Enklast ansluter du till autogiro via din bank. Du kan även ladda ner och skriva ut blanketten för ansökan om autogiro här. Var uppmärksam så att du skriver ut blankett för rätt kommun. Blanketten skickar du till VIVAB, Box 110, 311 22 Falkenberg.

Hur skaffar jag E-faktura?

Vill du ha e-faktura anmäler du det själv hos din internetbank. I internetbanken, sök på VIVAB och välj den kommun du tillhör för att få rätt fakturautställare. För Varbergs kommun är det Varberg Vatten AB som skickar din faktura. För Falkenbergs kommun är det Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB som skickar din faktura.

Jag ska flytta, hur gör jag med vatten och avfall?

Vi vill ha din flyttanmälan senast två veckor innan flytt. Du fyller i din flyttanmälan via Självservice. Har du en vattenmätare är det viktigt att du tillsammans med de nya ägarna läser av vattenmätaren vid ägarbytet och rapporterar in den till oss via e-post: vivab@vivab.info 

Jag ska hyra ut min bostad, vad behöver jag tänka på?

Även om du hyr ut din bostad är det du som är fastighetsägare som ansvarar för att kostnaderna för VA och avfall blir betalda. Det är alltså att föredra att du inkluderar kostnaderna för avfall, VA (eller eventuell slamtömning) i hyran och att du som fastighetsägare även fortsättningsvis betalar fakturorna till oss. På din faktura kan du se årskostnaden för respektive abonnemang. 

Hur räknar jag ut årsförbrukning och kostnad för min fastighet?

För avfall kan du räkna ut en snittkostnad om du tar din grundavgift plus 20 kilo per hämtning. Din viktavgift kan givetvis variera beroende på hur du sorterar och hur många som bor i hushållet.
För VA kan du räkna ut en snittkostnad om du tar dina fasta kostnader (för en normalvilla är det en bostadsenhetsavgift och en fast mätaravgift) samt din årsförbrukning som är rörlig.

Varför höjs taxan ibland?

Att en taxa måste höjas beror på många saker. För VA-taxan beror det främst på det stora behovet av underhåll och förnyelse av våra ledningsnät. Det är viktigt att ledningsnätet håller en hög kvalitet så att vi även i framtiden kan leverera gott dricksvatten i kranarna och på bästa sätt ta hand om avloppsvattnet. Klimatförändringar med ökad nederbörd ställer högre krav på våra ledningar och anläggningar. Investeringar i anläggningar påverkar taxan, exempelvis upprustningsbehov och utbyggnad. 

Höjningen läggs huvudsakligen på de fasta avgifterna eftersom kostnaderna för verksamheten till mycket stor del är fasta, det vill säga oberoende av hur mycket vatten som produceras. Det är viktigt att komma ihåg att hela verksamheten finansieras av taxorna, inga skattepengar används till vare sig vatten, avlopp eller avfall.

Vad händer om jag inte betalat fakturan i tid?

Om du har missat att betala en faktura får du en påminnelsefaktura. Påminnelseavgiften är 50 kronor och läggs på din nästkommande faktura.

Vad ingår i mitt VA-abonnemang?

Ditt VA-abonnemang omfattar inte bara leverans av gott och friskt kranvatten till din fastighet. I abonnemanget ingår även produktionen av dricksvatten (som sker i våra vattenverk), bortledning och rening av ditt spillvatten (avloppsvattnet) i våra reningsverk. 

Vad ingår i mitt avfallsabonnemang?

Ditt avfallsabonnemang inkluderar insamling och behandling av det hushållsavfall som uppstår i din fastighet. Dessutom ingår ett antal besök per år på våra återvinningscentraler och behandling av det avfall som uppstår där. I kostnaden för abonnemanget finns även en del som täcker administrativa kostnader och utveckling.


Du som bedriver verksamhet kan läsa mer om vad om ingår i taxan på vår verksamhetssida.