Hygien i händelse av kris - Vivab.info

Hygien i händelse av kris

Vid en kris behöver du tre till fem liter vatten varje dag. Detta täcker det mest nödvändiga behovet de första dagarna. Men utöver detta behövs det även vatten för att sköta hygien och undvika att det uppstår smittspridning. 
Om vattenledningsnätet har blivit trycklöst går det inte att få vatten till dusch eller toaletter. Behovet av vatten för att sköta hygienen överstiger överlevnadsbehovet på 3–5 liter/person och dygn. 

Toalettanvändning
Vivab tillhandahåller inte vatten för spolning av toaletter vid en kris. Bor du nära en sjö eller annat vattendrag kan du hämta vatten och använda detta för att ”spola” i toaletten. Häll vattnet direkt i toaletten från hög höjd för att få lite kraft. Släng toalettpappret i en behållare vid sidan om, istället för i toaletten.  

Om du inte har något vatten alls kan du fästa en kraftig plastpåse i toalettstolen och använda som ”torrdass”. Ett annat alternativ kan vara att använda en spann med kattsand. Det finns även engångstoaletter av olika slag att köpa. De temporära toaletterna eller påsen du använt som toalett slängs i den gröna behållaren för hushållsavfall.

Hygien

Smuts är grogrund för smitta och sjukdomar. Även om det är brist på vatten bör du tvätta ansiktet, händerna, underlivet, armhålorna och fötterna varje dag. Om du inte har vatten att tvätta dig med så är tvättlappar och våtservetter bra alternativ. 

Mer att läsa

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mycket information om hur du kan förbereda dig för en kris.

Läs mer hos MSB

Lagra vatten på ett säkert sätt

Så hanterar du vattnet så att det håller sig fräscht.
Läs mer

Samhällskris och utan vatten

Alla ska klara de närmaste dagarna utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha vatten, förnödenheter och kunna ordna värme och samtidigt hålla oss informerade.
Läs mer