På återvinningscentralen - Vivab.info

På återvinningscentralen

Hur ser jag hur många besök jag har har kvar på kortet?

Det syns i displayen när du drar kortet och därmed registrerar ditt besök. Så småningom kommer du att kunna se dina kvarvarande besök på Mina Sidor.

Hur ska jag veta när jag ska dra mitt kort och inte?

På det kortfria området kan privatpersoner lämna vitvaror, återbruk, elektronik och farligt avfall utan att dra återvinningskortet. 

Som företagare kan du inte lämna farligt avfall på våra återvinningscentraler. Kontakta en aktör  som hanterar farligt avfall.

Förpackningar i plast, papper, metall, glas och tidningar lämnas kostnadsfritt på närmsta återvinningsstation. Det är FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna.

Vad gäller för mig som bor i en bostadsrätt/lägenhet?

Du som bor i en flerfamiljsfastighet, det vill säga bostadsrätt eller hyreslägenhet har sex (6) fria besök per år. Kontakta din fastighetsägare, som ansvarar för korten, för mer information om vad som gäller för dig.

Varför ska jag använda genomskinlig säck till brännbart avfall på ÅVC:n?

För att säkerställa korrekt sortering i våra containrar på återvinningscentralen tar vi endast emot brännbart avfall i genomskinlig säck. Att avfallet är synligt medför också en säker hantering och arbetsmiljö för vår personal. Kunder som inte följer dessa instruktioner blir ombedda att packa om avfallet på avsedd plats på återvinningscentralen eller återkomma med korrekt paketerat avfall.

Vad kan lämnas utan att dra återvinningskortet?

På det kortfria området kan privatpersoner lämna vitvaror, återbruk, elektronik och farligt avfall utan att dra återvinningskortet. Kortfria områden finns på alla våra återvinningscentraler. Ska du bara lämna ovanstående fraktioner säg till personalen så släpper de in dig utan att du behöver dra ditt kort på de övriga återvinningscentralerna.

Som företagare kan du inte lämna farligt avfall på våra återvinningscentraler. Kontakta en aktör  som hanterar farligt avfall.

Förpackningar i plast, papper, metall, glas och tidningar lämnas kostnadsfritt på närmsta återvinningsstation. Det är FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna.

Vad menas med producentansvar?

Allt som är förpackningar omfattas av producentansvaret. Detta lämnar du avgiftsfritt på återvinningsstationerna. Sådant som räknas som förpackningar är bland annat konservburkar, ketchupflaskor, mjölkkartonger, pastapaket, lock och kapsyler. Läs mer om vad som är en förpackning och hur den ska sorteras på FTIAB:s (Förpacknings & tidningsinsamlingen) hemsida.

Hur gör jag med avfall som omfattas av producentansvar?

Elektronik, kylar, frysar, farligt avfall och även återbruk kan lämnas utan att du behöver dra ditt återvinningskort.

Observera att som företagare kan du inte lämna farligt avfall på våra återvinningscentraler. Kontakta en aktör som hanterar farligt avfall.

Varför får jag ett återvinningskort?

Återvinningskort finns i många av Sveriges kommuner idag. Användandet av kort ger både en rättvis och en miljösmart avfallshantering.


Ett rättvist användande av återvinningscentralerna 

Återvinningskorten ger ett mer rättvist användande av våra återvinningscentraler. Avfallshanteringen på våra återvinnings-centraler finansieras med avfallstaxan. Antalet besök på kortet baseras därför på vilket abonnemang du har hos VIVAB, det vill säga vilken grundavgift som du betalar för hantering av avfall - 15 besök för villaägare, 8 (åtta) besök för sommarboende och 8 (åtta) besök för dig som bor i lägenhet eller bostadsrätt. Dessutom kan inte hushåll utan abonnemang (t ex besökare från andra kommuner) eller företag nyttja återvinningscentralerna utan att betala för servicen (vilket tidigare varit möjligt). 

En miljösmart avfallshantering

Genom att ha ett begränsat antal besök uppmanas besökare att samla på sig en större mängd avfall innan de kommer till återvinningscentralen. Detta leder till färre transporter och en minskad belastning på miljön. Färre besök, men samma mängd avfall, ger personalen större möjligheter att ge en bättre service på plats. 


VIVAB ansvarar för återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg och korten är giltiga i båda. Detta gör att du som bor nära en kommungräns välja att lämna ditt avfall till den återvinningscentral som ligger närmast. 


Kortet ger också en tydlig bild av besöksfrekvens och VIVAB kan då lättare anpassa verksamheten, t ex öppettider efter kundernas behov.

En del avfall kan lämnas utan kort

Avfall som omfattas av producentansvar, exempelvis vitvaror, farligt avfall, elektronik kan lämnas av privatpersoner utan återvinningskort. Även återbruk kan lämnas utan kort, vilket stimulerar en större återanvändning av saker och därmed sparar på jordens resurser.

Kan jag spara besök till nästa år?

Nej, besöken på ditt återvinningskort kan inte sparas till nästkommande år. Vid årsskiftet nollställs kortet och fylls på med nya besök att använda under året. Antalet besök beror på vilket avfallsabonnemang din fastighet har. 

Har de fria besöken förbrukats innan året är slut kan du fortfarande besöka återvinningscentralen, men då mot en avgift. Den aktuella avgiften är 250 kr/besök. Den fastställs i taxan.

Vad är en bemannad återvinningscentral?

Alla VIVAB:s återvinningscentraler är bemannade med personal som kan guida dig rätt. 

Det är på återvinningscentralen som du kan lämna olika typer av avfall såsom trä, farligt avfall, elavfall, textilier och skrymmande brännbart mm. Du kan även lämna saker till återbruk.

Förpackningar i plast, metall, papper/kartong och tidningar och ibland även batterier och kläder lämnar du på din närmsta återvinningsstation som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

Kan jag köpa kompostjord på återvinningscentralen?

VIVAB:s återvinningscentraler säljer inte kompostjord.

Kan jag lasta mitt avfall i en lastbil eller traktor?

Nej, våra återvinningscentraler är anpassade för privatpersoner. Vi tar endast emot mindre mängder avfall, upp till 3 kubikmeter, vilket motsvarar en personbil med släp. Större mängder kan vi ta emot på vår återvinningscentral Sandladan i Falkenberg och fakturering sker per kubikmeter (se aktuell taxa för pris). Kontakta personal på plats så hjälper de dig. Har du många lass att lämna rekommenderar vi att du anlitar en aktör på marknaden som kan ta hand om ditt avfall.

Kan jag lämna blandat avfall?

Du kan endast lämna sorterat avfall då det ska läggas i containrar avsedda för ett visst avfallsslag. Har du mycket som är svårt att sortera, kontakta gärna en entreprenör som tar emot detta.

Kan jag skänka möbler på återvinningscentralen?

Ja, du kan skänka möbler till Återbruket. Där lämnar du dina möbler som kan återbrukas. Du behöver inte dra ditt kort för att lämna.

Jag har grävt i min trädgård och vill lämna fyllnadsmassor. Kan jag det?

Ja, du kan lämna det på våra återvinningscentraler. Vi tar emot både fyllnadsmassor och kompost.  Om det endast är jord ska det läggas i komposthögen. Är det endast grus ska det läggas i fyllnadsmassor. Kontakta gärna personal på plats om du är osäker.

Kan jag lämna blandade massor av sten, stenflis och jord?

Det går bra att lämna detta som privatperson på Getteröns och Sandladans återvinningscentral. Observera att du endast kan lämna detta i personbilssläp. Ej traktorsläp eller lastbil. Kontakta gärna personal på plats innan, då kan de visa vart avfallet ska läggas. 
Önskar du lämna detta på våra andra återvinningscentraler ska inte jorden vara med.

Kan ska jag lämna rivningsavfall?

Du kan lämna upp till tre kubikmeter per tillfälle. Tänk på att sortera ditt avfall och lämna det i avsedd container/fraktion avsedd för just det avfallsslaget. Läs mer i vår sorteringsuide om hur du sorterar ditt avfall.
Tänk på om du lämnar avfall som företag gäller speciella regler.

Kan jag lämna makadam och sten?

Det går bra att lämna upp till tre kubikmeter. Önskar du lämna större mängder ber vi dig kontakta en aktör på marknaden som kan ta emot denna typen av avfall.

Kan jag få hjälp med att lasta av mitt avfall?

Vår personal kan inte hjälpa till med att lyfta tungt avfall på grund av skaderisken.

Vart kan jag lämna en gammaldags gasolflaska?

VIVAB tar inte emot dessa flaskor men de kan lämnas till en återförsäljare för AGA.
VIVAB tar endast emot gasol som finns på engångsflaskor.

Vilka är våra bemannade återvinningscentraler?

Samtliga våra återvinningscentraler är bemannade. Däremot finns det återvinningsstationer där du lämnar dina förpackningar som inte är bemannade.

Vilka regler gäller när jag ska lämna material som innehåller eternit?

Vi tar endast emot asbest och eternithaltiga material i begränsad mängd på våra största återvinningscentraler, Sandladan i Falkenberg och Holmagärde återvinningscentral på Blästergatan 7 i Varberg. 

De regler som gäller för att kunna lämna är att:

• Materialet måste vara förpackat i genomskinliga plastsäckar som är minst 0,2 mm tjocka och rymmer maximalt 160 liter. Säcken ska vara igentejpad och tätt försluten. Det här ska du ha gjort innan du kommer till återvinningscentralen. 
 • När du kommer till återvinningscentralen ska du anmäla till personal på plats att du har med dig asbesthaltigt material.
 • Du är själv ansvarig för att lägga materialet i avsedd container för asbest eftersom vår personal inte får hantera asbest. Du får lämna maximalt sex säckar per besök.​Tänk på att du måste dra ditt återvinningskort för att lämna asbest och asbesthaltiga material såsom eternit.

Obs! Tänk på att du måste dra ditt återvinningskort för att lämna asbest och asbesthaltiga material såsom eternit.

Varför kan jag endast lämna avfall med personbil och släp?

Återvinningscentralerna är anpassade för personbilar med släp och byggnationerna är inte byggda för större fordon.

Varför får företagare inte lämna farligt avfall på återvinningscentralen?

Denna hantering ingår inte i vårt uppdrag som avfallshanterare i kommunen.
Enligt lag måste vi kunna ge företaget ett transportdokument i retur på sitt lämnande avfall. Som kommunalt bolag får vi inte konkurrera på den fria marknaden. Det finns många andra bolag som löser detta enligt lagar och förordningar åt företag som behöver lämna farligt avfall. 

Hur många liter spillolja får jag som privatperson lämna?

Du får lämna max 10 liter per besök. Du ska ha hällt upp det på 5-litersbehållare.

Varför måste jag dra mitt åvc-kort för att slänga kompost, ris och gräs?

Allt avfall som tas om hand är förenat med en kostnader för mottagningsytor, hantering, borttransportering och behandling av avfallet.