Återvinningskort - Vivab.info

Återvinningskort

Varför ska jag ha ett återvinningskort?

Återvinningskort finns i många av Sveriges kommuner idag. Användandet av kort ger både en rättvis och en miljösmart avfallshantering.


Ett rättvist användande av återvinningscentralerna 

Återvinningskorten ger ett mer rättvist användande av våra återvinningscentraler. Avfallshanteringen på våra återvinnings-centraler finansieras med avfallstaxan. Antalet besök på kortet baseras därför på vilket abonnemang du har hos VIVAB, det vill säga vilken grundavgift som du betalar för hantering av avfall - 15 besök för villaägare, 8 (åtta) besök för sommarboende och 8 (åtta) besök för dig som bor i lägenhet eller bostadsrätt. Dessutom kan inte hushåll utan abonnemang (t ex besökare från andra kommuner) eller företag nyttja återvinningscentralerna utan att betala för servicen (vilket tidigare varit möjligt). 

En miljösmart avfallshantering

Genom att ha ett begränsat antal besök uppmanas besökare att samla på sig en större mängd avfall innan de kommer till återvinningscentralen. Detta leder till färre transporter och en minskad belastning på miljön. Färre besök, men samma mängd avfall, ger personalen större möjligheter att ge en bättre service på plats. 


VIVAB ansvarar för återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg och korten är giltiga i båda. Detta gör att du som bor nära en kommungräns välja att lämna ditt avfall till den återvinningscentral som ligger närmast. 


Kortet ger också en tydlig bild av besöksfrekvens och VIVAB kan då lättare anpassa verksamheten, t ex öppettider efter kundernas behov.

En del avfall kan lämnas utan kort

Avfall som omfattas av producentansvar, exempelvis vitvaror, farligt avfall, elektronik kan lämnas av privatpersoner utan återvinningskort. Även återbruk kan lämnas utan kort, vilket stimulerar en större återanvändning av saker och därmed sparar på jordens resurser.

Var gäller mitt kort?

Kortet gäller på samtliga återvinningscentraler i Varbergs och Falkenbergs kommuner. 

Boende i Slöinge eller Stråvalla med omnejd kan lämna avfall i Halmstad eller Kungsbacka
Nu kan du som bor i Slöinge eller Stråvalla med omnejd använda ditt återvinningskort både på VIVAB:s återvinningscentraler och på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad eller på återvinningscentralerna i Kungsbacka.

Kontakta VIVAB:s kundtjänst så får du ett formulär att fylla i eller fyll i formuläret på webben här. Detta måste vara VIVAB tillhanda senast den 10:e i månaden för att kunna börja gälla nästkommande månad. 

Hur många besök är det på återvinningskortet?

Antalet besök beror på vilket abonnemang du har hos VIVAB (det vill säga vilken grundavgift som du betalar för hantering av avfall). Kortet laddas med nya besök vid varje årsskifte. Har de fria besöken förbrukats innan året är slut kan man fortfarande besöka återvinningscentralen, men då mot en avgift. Den aktuella avgiften är 250 kr/besök. Den fastställs i taxan.


För dig som bor i villa

För dig som är helårsabonnent ingår 15 besök per år. 


För dig som har sommarboende

För dig som är sommarabonnent ingår åtta (8) besök per år.


För dig som bor i lägenhet

Du som bor i en flerfamiljsfastighet (bostadsrätt eller hyreslägenhet) har åtta (8) besök per år. Kontakta din fastighetsägare för mer information om antalet besök som gäller för dig.


För dig som bor i ett sommarstugeområde

Du som tillhör en stugförening har sex fria besök per år. Om du som stugägare inte har ett kort kontaktar du din stugförening som ansvarar för korten.


För dig som är företagare

Som företagare i Varbergs och Falkenbergs kommuner behöver du ett återvinningskort för att få lämna avfall. Inga fria besök ingår i taxan utan du faktureras per besök enligt gällande taxa.

Hur kan jag se hur många besök jag har kvar på mitt återvinningskort

När du håller upp ditt kort framför displayen på återvinningscentralen visas hur många besök som är kvar på kortet. Du kan även kontakta VIVAB:s kundtjänst via e-post vivab@vivab.info eller telefon 0757-27 40 00.

Du som har ditt kort anslutet till HEM:s återvinningsanläggningar i Halmstad, tänk på att antalet kvarstående besök uppdateras månadsvis och kan därför inte läsas av dagligen. Du ansvarar själv för att hålla koll på antalet besök. Observera att för besök utöver de tilldelade faktureras en avgift fastställd enligt gällande taxa.

Kan jag spara besök till nästa år?

Nej, besöken på ditt återvinningskort kan inte sparas till nästkommande år. Vid årsskiftet nollställs kortet och fylls på med nya besök att använda under året. Antalet besök beror på vilket avfallsabonnemang din fastighet har. 

Har de fria besöken förbrukats innan året är slut kan du fortfarande besöka återvinningscentralen, men då mot en avgift. Den aktuella avgiften är 250 kr/besök. Den fastställs i taxan.

När börjar mitt nya kort gälla?

Ett nytt återvinningskort börjar gälla från den dagen du får det.


För dig som har ett helårsabonnemang (villa) är kortet laddat med 15 nya besök. För dig som har ett sommarabonnemang för fritidsboende är kortet laddat med åtta besök. Kortet laddas med nya besök vid varje årsskifte.


Vill du använda ditt kort på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad?
Kontakta VIVAB:s kundtjänst så får du ett formulär att fylla i. Detta måste vara VIVAB tillhanda senast den 10:e i månaden för att kunna börja gälla nästkommande månad. 

Varför får man bara ett kort per hushåll?

Kortet tillhör fastigheten och är kopplat till vilket avfallsabonnemang som finns på fastigheten.

Har kortet någon pinkod?

Nej, kortet har ingen pinkod. Det behöver inte heller aktiveras på något sätt. Det räcker att dra kortet framför läsaren som finns på återvinningscentralerna.

Tänk på att kortet är en värdehandling. Om du förlorat ditt kort kontakta VIVAB:s kundtjänst vivab@vivab.infoEtt nytt kort kostar 125 kronor.

Behöver jag aktivera mitt nya kort?

Nej, kortet är giltigt från den dag du får det och behöver inte aktiveras. Det är inte heller kopplat till en personlig kod (pinkod eller liknande) utan dras vid inpassering på våra återvinningscentraler.

Boende i Slöinge eller Stråvalla med omnejd kan lämna avfall i Halmstad eller Kungsbacka
Nu kan du som bor i Slöinge eller Stråvalla med omnejd använda ditt återvinningskort både på VIVAB:s återvinningscentraler och på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad eller på återvinningscentralerna i Kungsbacka.

Kontakta VIVAB:s kundtjänst så får du ett formulär att fylla i eller fyll i formuläret på webben här. Detta måste vara VIVAB tillhanda senast den 10:e i månaden för att kunna börja gälla nästkommande månad. 

Hur använder jag kortet?

Kortet hålls upp vid läsaren som är placerad vid bommen på återvinningscentralen. Bommen öppnas och du kan köra in på området.

Varför har jag fått en faktura på mina ÅVC-besök?

När du använt alla dina besök som finns på kortet, betalar du en avgift per besök. Den aktuella avgiften är 250 kr/besök enligt antagen taxa.

Borttappat eller stulet kort - hur gör jag?

Tänk på att kortet är en värdehandling. Om du förlorat ditt kort eller om det blir skadat anmäler du det till VIVAB:s kundtjänst vivab@vivab.info. Ett nytt kort kostar 125 kronor. Bor du i lägenhet anmäler du borttappat kort till din fastighetsägare.

Måste kortet alltid användas?

Ja, i de flesta fall. Endast avfall som omfattas av producentansvar så som elektronik, vitvaror och farligt avfall kan lämnas utan kostnad, det vill säga utan att du behöver dra ditt kort. På alla våra återvinningscentraler finns ett fritt område avsett för dessa typer av avfall. På Sandladan, Holmagärde, Veddige och Tvååker återvinningscentraler finns även Återbruket där du kan lämna saker som kan återanvändas.

Observera att särskilda regler gäller för företag.
Som företagare får du inte lämna farligt avfall och asbest på våra återvinningscentraler. Kontakta istället en auktoriserad entreprenör som tar hand om den typ av farligt avfall du vill lämna. 

Hushållsförpackningar lämnas på FTI:s återvinningsstationer

På återvinningsstationerna, som finns i ditt bostadsområdet eller i vid en del matvaruaffärer, lämnar du använda förpackningar av plast, metall, glas och papper/kartong. Där finns också insamlingsbehållare för tidningar. På en del stationer kan även batterier och kläder lämnas in.

Det är förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för dessa stationer. Har du frågor eller synpunkter gällande städning och tömning av återvinningsstationen kontakta FTI:s kundtjänst.

Kan jag lämna hushållsförpackningar på återvinningscentralen?

Nej, hushållsförpackningar lämnas på FTI:s återvinningsstationer.
De finns ofta i bostadsområdet eller i vid en del matvaruaffärer, lämnar du använda förpackningar av plast, metall, glas och papper/kartong. Där finns också insamlingsbehållare för tidningar. På en del stationer kan även batterier och kläder lämnas in.

Det är förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för dessa stationer. Har du frågor eller synpunkter gällande städning och tömning av återvinningsstationen kontakta FTI:s kundtjänst.