Brännbart avfall - Vivab.info

Brännbart avfall - grönt kärl

Varför är inte mina sopkärl tömda?

Det kan bero på olika saker. Ibland gör till exempel tekniska problem med avfallsbilen, begränsad framkomlighet på grund av vägarbeten eller sjukdomar att avfallet inte kan hämtas på utsatt dag. Då meddelar vi oftast detta via vår hemsida och ibland via sms. Om dina kärl inte blivit tömt, låt dem stå kvar så kommer avfallsbilen så snart det är möjligt. Dröjer det flera dagar, kontakta oss gärna. 


Det kan även bero på att det varit svårt för chauffören att komma fram till kärlen. Det är viktigt att se till att kärlen inte är blockerade av något samt att det under vintertid är halkbekämpat fram till kärlen. Vägen är chaufförens arbetsplats och det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller ej. Chauffören kan aldrig tvingas till att ta risker eller köra på en väg som hen bedömer inte är framkomlig. 


För att underlätta hämtningen av ditt hushållsavfall, tänk på att:

  • Ställa fram ditt/dina kärl senast kl. 06:00 på hämtningsdagen och låt dem stå framme tills de är tömda
  • Placera kärlets handtag och hjul utåt gatan
  • Placera kärlet så att det inte hindrar någon trafik
  • Vägen fram till kärlet ska hållas fri. Vintertid är det viktigt att se till att kärlet inte blockeras av snövallar och att det är halkbekämpat fram till kärlet.

Så här placerar du kärlen:

Schematisk bild placering av kärl


Hur undviker jag att mina påsar fryser fast?

• Om du har möjlighet, låt påsen stå ute en stund så att innehållet fryser till innan du lägger det i kärlet.
• Skaka på kärlet före tömning. Då lossnar påsarna lättare.
• Har du återkommande problem med att påsarna fryser fast och har tillgång till exempelvis varmgarage, kan du ställa ditt kärl där en tid innan tömning så att påsarna tinar och därmed lossnar lättare vid tömning.

När töms mitt sopkärl?

De allra flesta har hämtning varannan vecka. För att få reda på dina hämtningsdagar kan du titta på din faktura där står angivet vilka dagar du har fått tömt. Du kan också logga in på Mina sidor för att se hämtningsdag. Annars är du välkommen att kontakta kundtjänst, gärna via e-post: vivab@vivab.info Ange vilken kommun och adress det gäller.

Hämtas mina sopor under jul och andra helgdagar?

Under helgdagar kan din hämtningsdag förändras. Nu skickar vi sms till dig som har en mobil registrerad på den adress driftstörningen gäller. Läs mer om sms här.

Hur ska jag sortera matfett?

Som privatperson kan du lämna överblivet matfett på någon av VIVAB:s återvinningscentraler.Ett enkelt sätt att samla sitt matfett är att använda en så kallad miljötratt för att hälla av sin överblivna olja på flaska. Tratten kan du hämta på din återvinningscentral. Mer information om miljötratten.

Var slänger man aska?

Den kan läggas i ditt gröna sopkärl men se till att den är ordentligt släckt och förpacka det väl i påsar. Alternativt kan du, om du har en trädgård, lägga det i trädgårdslandet.

Har du större mängder aska kan du lämna detta i obrännbart på återvinningscentralen.

Kan jag få uppehåll i min sophämtning?

Ja, om fastigheten kommer att vara obebodd under en längre tid kan du få uppehåll. Uppehåll i hämtningen medges när fastigheten inte används för övernattning och vi hämtar då hem kärlet/kärlen mot en kostnad enligt gällande taxa. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex (6) månader och för fritidshus under hela hämtningssäsongen. Kontakta kundtjänst för att anmäla detta, gärna via e-post: vivab@vivab.info så skickar vi dig en ansökan.

Hur säger jag upp mitt abonnemang?

Har du sålt din fastighet ska du göra en flyttanmälan och då övertar de nya ägarna abonnemanget.


Kan jag byta storlek på mitt gröna kärl?

För att byta storlek på ditt kärl kontaktar du kundtjänst. Ett byte av kärl kostar 315 kr och kärlet ska vara rengjort vid bytet. Om du vill kan vi tvätta kärlet mot en avgift. Kärlet byts normalt ut inom 2 veckor. När kärlet är tömt, sätt en sopsäck i kärlet och lägg dina soppåsar i säcken så lyfter vi över den vid bytet. Som privatperson kan du välja mellan storlekarna 190 och 370 liter.

I Falkenberg fanns tidigare ett kärl på 130 liter, detta kan man ej välja längre, dock finns det några som har sitt kvar då de ej byts ut innan de går sönder och därför kan man se att vissa har sitt mindre kärl kvar.

Vad gör jag om mitt avfall inte ryms i kärlet?

Om det är en enstaka gång är det enklast att du kontaktar kundtjänst och beställer en extra hämtning eller en hämtning av extra säck i samband med din ordinarie tömning. För detta tar vi ut en avgift enligt gällande taxa. Om du ofta har för mycket avfall i ditt kärl så locket inte kan stängas kan du beställa ett större kärl genom att kontakta kundtjänst.

Varför töms mina sopor en annan dag än vad som står på etiketten på kärlet?

Lappen med tömningsdag som sitter på kärlet är ej aktuell och kan plockas bort. Observera att lappen med streckkod ska sitta kvar! Ändras din hämtningsdag får du hem ett brev om detta i god tid innan det sker. 

Mitt sopkärl är trasigt, vad gör jag?

Kontakta kundtjänst vivab@vivab.info så hjälper vi dig att få ett nytt lock, hjul eller om det behövs ett nytt kärl

Ange vilken kommun och adress det gäller så hjälper vi dig.

Skriv gärna ditt kundnummer så underlättar det vid orderhanteringen.

Återvinningsstationen är överfull och nedskräpad, vem ansvarar för det?

Det är förpacknings-och tidningsinsamlingen (FTIAB) som ansvarar för återvinningsstationerna. Vill du göra en felanmälan når du dem på telefon 0200-88 03 11 eller www.ftiab.se

Någon slänger avfall i mitt kärl! Vad kan jag göra?

Det finns så kallade gravitationslås att köpa av VIVAB. Låset låses upp med en nyckel när man ska slänga avfall. När entreprenören hämtar och tömmer avfallet i bilen öppnas låset när kärlet vänds upp och ner så att avfallet kan tömmas i bilen. Därför behöver du inte vara på plats och låsa upp kärlet när det ska tömmas. För mer information eller beställning kontakta kundtjänst. vivab@vivab.info

Var slänger man inbundna böcker?

Du slänger dem i ditt gröna sopkärl eller på återvinningscentralen som brännbart. Alternativt kan du ta ur sidorna och sortera dem som papper. Pärmarna slänger du i ditt gröna sopkärl eller på återvinningscentralen.

Hur går vägningen av sopor till?

När sopbilen kommer och tömmer kärlen registreras först den vikt kärlet har innan soporna töms (när kärlet lyfts upp av sopbilen). När kärlet är tomt (på vägen ner till gatan igen) vägs kärlet på nytt innan det ställs tillbaka på hämtningsstället. Skillnaden i vikten är den som du betalar för.

Hur vet ni vad just mitt kärl väger?

Varje sopkärl har en unik identifieringsbricka, en så kallad tag. När sopbilen lyfter upp kärlet vid tömningen läser den av identifieringsbrickan och vägningen kopplas till din fastighet. 

Vilka fördelar har vägning av sopor? För dig som kund blir det en mer rättvis kostnadsfördelning eftersom du bara betalar för det du slänger i ditt kärl. Du kan därför på ett mer märkbart sätt påverka din kostnad för sophämtningen. Vi tror och hoppas att vägningen leder till en ökad utsortering av avfall, dvs att fler väljer att återvinna ännu mer, t ex vad gäller förpackningar. Det övergripande målet är att minska mängden avfall som uppkommer.

Hur vet jag att det är mitt sopkärl?

Varje sopkärl är märkt med en vit klisterlapp. På den finns en streckkod och din anläggningsadressen i klartext. Där står också kärlets tjänstnummer som du också kan se på din faktura.

Vad är det för mått på sopkärlen?

De gröna kärlen, avsedda för brännbart hushållsavfall, finns i storlekarna 190 liter och 370 liter och kommer från två olika leverantörer Perstorps Plastic System och Plastic Omnium. Måtten skiljer sig något. På kärlets lock står vilken leverantör kärlet kommer ifrån. 
                     Perstorps Plastic System              Plastic Omnium
Mått (mm)  Grönt 190l-kärl Grönt 370-l kärl  Grönt 190l-kärl Grönt 370l-kärl 
Bredd                 559                   749                      485                   620             
Djup                    690                   800                     725                   850 
Höjd                    1075                  1070                    1075                 1095 
Max lastvikt (kg) 150                    150                      75                     145

Det bruna matavfallskärlet finns i storleken 140 liter.
Mått (mm)          Brunt 140l-kärl   
Bredd                  485                       
Djup                    550                       
Höjd                    1065                      
Max lastvikt (kg) 60                          


Hur går valet av entreprenör till?

I Varberg och Falkenbergs kommun sker hämtningen av avfall vid fastigheten på entreprenad. Eftersom VIVAB är ett kommunalägt bolag och står under (LOU) lagen om offentlig upphandling måste denna tjänst upphandlas. Grundtanken med lagen är att kommuninvånare ska få ett bra pris och att alla företag ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kan alltså inte påverka så att de lokala företagen har större möjlighet att få ett uppdrag.