Vattenskyddsområde Ätran - Vivab.info

Nedre Ätrans vattenskyddsområde

För att vi ska säkra tillgången och kvaliteten på vårt dricksvatten för framtiden måste vi värna om det vatten vi har i Falkenberg. Ätran är vårt viktigaste vatten. 

Skydda Ätran är ett projekt som handlar om att ta fram förslag på ett vattenskyddsområde för nedre Ätran. Efter drygt två års arbete är det snart dags att skicka in ansökan till Länsstyrelsen. Vi har under arbetets gång haft ett flertal informationsmöten och samråd där boende och verksamma i området har haft möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på det tänkta vattenskyddsområdet. 


På projektets webbplats kan du ta del av det underlag som kommer att användas vid ansökan om att inrätta för Nedre Ätrans vattenskyddsområde. Underlaget utgörs av ett antal dokument som i huvudsak beskriver vattenskyddsområdets avgränsning, teknisk beskrivning av vattenskyddsområdet, en riskanalys för området samt föreslagna föreskrifter inom området. 


Skydda Ätrans webbplats

Läs mer om projektet Skydda Ätran.
Skydda Ätran

Varför ska vi skydda vattnet?

Läs mer om VIVAB:s arbete med vattenskydd.
Läs mer