Rädda havet från skräp! - Vivab.info

Rädda havet från skräp!

Lördagen den 7 maj är det Nordiska Kusträddardagen, ett initiativ från Håll Sverige Rent. 

80% av allt skräp i havet kommer från land via floder och vattendrag. 94% av all plast i havet ligger på havsbotten. Plasten skadar havets ekosystem och bryts inte ner. Därför kommer den aldrig att försvinna.

Genom att plocka skräp som annars riskerar att transporteras med vatten i tex sjöar och åar till havet, bidrar vi till renare hav.

Läs mer om Nordiska Kusträddardagen och hur du kan delta på deras webbplats: www.kustraddarna.hsr.se.

2022-05-02 06:19