Kundnöjdhetsmätning 2021 - Vivab.info

Hjälp oss bli bättre - Kundnöjdhetsmätning 2021

För oss är det viktigt med god service och att du som kund är nöjd. Därför har vi skickat ut en kundnöjdhetsenkät till några av er som är kunder hos oss. Vi vill få en bild över hur du uppfattar Vivabs tjänster och hur de kan förbättras. 

Bli därför inte förvånad om du är en av våra slumpmässigt utvalda kunder som fått en enkät i brevlådan. 

Din åsikt är viktigt för oss och därför vill vi redan nu tacka för att du tar dig tid att svara på enkäten. 
 
För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget utredarna AB. Det är också de som besvarar eventuella frågor angående undersökningen. Kontaktuppgifter framgår i enkätens följebrev.
2021-11-22 08:04