Insamling av tidningar nu kommunens ansvar - Vivab.info

Insamling av tidningar nu kommunens ansvar

Vid årsskiftet 2022 tar kommunen över ansvaret för returpapper, som nu ingår i det kommunala avfallet. 

Du sorterar och lämnar  

För dig som kund innebär det inte någon större skillnad i själva hanteringen, du kommer fortfarande att kunna lämna ditt returpapper på samma plats som tidigare. Däremot kommer kostnaden för hanteringen av returpapper nu ingå i kommunens avfallstaxa.  

Varför kommunen tar över ansvaret för returpapper 

I december 2020 beslutade regeringen om att upphäva producentansvaret för returpapper. Det tidigare producentansvaret har inneburit att tidningsbranschen själva varit ansvariga för att samla in och återvinna returpappret. Det har då även legat på tidningsbranschen att stå för kostnaden. På grund av att tidningsbranschen säljer allt färre papperstidningar och därmed inte har samma intäkter bestämde regeringen att underlätta för branschen genom att avskaffa producentansvaret. Den 1 januari 2022 tog därför kommunerna över ansvaret för hanteringen av returpapper.  
 
Returpapper är till exempel tidningar, tidskrifter, reklamtryck, pocketböcker med mjuk pärm, skrivpapper och telefonkataloger.  

Auktorisation av hämtningsentreprenörer  

Från och med 1 januari 2022 krävs auktorisation av kommunen för att utföra fastighetsnära insamling av returpapper från verksamheter och hushåll med gemensam avfallshämtning. Mer om hur du som entreprenör ansöker om auktorisation och vilka som är auktoriserade entreprenörer hittar du här: Ansök om att bli auktoriserad avfallsentreprenör för returpapper  
 

2022-01-27 11:57

Bli auktoriserad avfallsentreprenör för returpapper

Är du intresserad av att bli auktoriserad avfallsentreprenör för returpapper?
Här finns mer information för hur du kan bli det.
Bli auktoriserad avfallsentreprenör!