Beslut om vattenskyddsområde för Ätran - Vivab.info

Beslut om vattenskyddsområde för Ätran

Länsstyrelsen i Hallands län har fattat beslut om vattenskyddsområde för Nedre Ätran. Beslutet om skyddsområde med föreskrifter rör vattentäkten Nedre Ätran i Falkenbergs, Varbergs och Hylte kommun. Vivab och Falkenbergs kommun lämnade in sitt förslag om vattenskyddsområde till länsstyrelsen 2019. Beslutet innebär vissa förändringar jämfört med inlämnat förslag. Den största förändringen är att skyddsområdet har minskat.
Detta beslut gäller från 1 juni 2022, oavsett om överklagan inkommer.


Hit kan du vända dig vid frågor:

Frågor gällande beslutet hänvisar vi till Länsstyrelsen i Hallands län: 


För att få svar på frågor om föreskrifter och tillstånd kontakta miljö och hälsa i din kommun.

För att se hur Vivab arbetat med att ta fram förslag på vattenskyddsområde samt dialog och samråd:

Har du fler frågor till Vivab om förslaget från 2019 samt samråd så mejla in din fråga: vivab@vivab.info
2022-05-03 08:22

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden bildas för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. De har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. I vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras.
Läs mer