Ledningsarbete i Arvidstorp, Falkenbergs kommun - Vivab.info

Ledningsarbete i Arvidstorp, Falkenbergs kommun

Under vecka 20 kommer ett ledningsarbete utföras i området Arvidstorp vilket kan medföra att våra kunder kan uppleva att de får missfärgat vatten. Missfärgningen består främst av järn och mangan som finns naturligt i dricksvattnet. Det är inget som är farligt för hälsan och ska försvinna om du låter vattnet spola i alla dina kranar en stund. Undvik dock att tvätta kläder eller sätta igång din diskmaskin
2022-05-13 11:00

Efter ett ledningsarbete eller vattenläcka...

... kan vattnet upplevas grumligt, missfärgat eller bubblande. Det ska försvinna genom att du låter vattnet spola i kranen en stund. 

Om vattnet blir missfärgat beror det på att vattenflödet i röret har ändrats. Då kan de beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.