VIVAB är certifierade! - Vivab.info

VIVAB är certifierad! 

VIVAB är sedan december 2013 certifierade för vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Certifieringen innebär bland annat att vi arbetar systematiskt med att hitta förbättringsmöjligheter i vår verksamhet, att vi tydliggör vad som är viktigt för våra kunder och vad vi kan göra för att uppfylla deras krav. Vi har också kartlagt vilka lagar som gäller oss och bevakar dessa hela tiden så att vi följer lagen i vårt dagliga arbete.


VIVAB:s certifikat