Bevattningsförbud - Vivab.info

Bevattningsförbud -  då gäller det här

Vid hög vattenförbrukning, låga grundvattennivåer eller en stor vattenläcka kan vi behöva införa ett så kallat bevattningsförbud. Det görs för att säkerställa att vi kan fortsätta leverera dricksvatten till mat, hälsa och hygien. Här kan du läsa om vad som gäller om ett bevattningsförbud införs. 
Dricksvatten ska användas till mat, hälsa och hygien
Det kommunala dricksvattnet är ett livsmedel och en av samhällets allra viktigaste resurser. En vattenbrist kan bara lösas om vi alla hjälps åt. Vid ett bevattningsförbud uppmanas alla att avstå från användning av kommunalt dricksvatten till sådant som inte är nödvändigt för mat, hälsa och hygien. 

Vid ett bevattningsförbud får kommunalt dricksvatten inte användas till: 

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna. 
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisbanor och liknande. 
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler, badtunnor, barnbassänger eller spabad. 
  • tvätt av exempelvis fasader, fordon med mera (varken med vattenslang eller högtryckstvätt). 

Bevattningsförbud kan införas av olika anledningar

Beslut om ett bevattningsförbud tas när det finns risk att dricksvattnet inte räcker till. Det kan bero på låga grundvattennivåer eller att användningen av dricksvatten är för hög så att våra vattenverk inte kan producera tillräckligt med vatten. Vi följer nivåerna noga, särskilt under vår och sommar då många använder mer dricksvatten än vanligt. 

Om vattnet tar slut

Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta dricksvatten i en nödvattentank. Vi använder normalt ca 140 liter vatten per person och dygn. Med nödvattentank blir det ransonering av dricksvattnet enligt livsmedelsverkets rekommendationer, vilket är 3-5 liter vatten per person.

När vattnet tar slut körs annat dricksvatten med tankbilar vilket är både komplicerat och oerhört dyrt för dig som ingår i VA-kollektivet. Har du en fastighet som är ansluten till kommunens VA-ledningsnät ingår du i VA-kollektivet.

Tomma vattenledningar skapar problem för räddningstjänsten. Om en brand skulle uppstå måste vatten från andra källor användas, vilket försvårar arbetet.

Efter att det har varit tomt i ledningen och vattnet kommer tillbaka införs kokningsrekommendation av dricksvattnet vilket innebär att allt vatten till mat och dryck måste kokas innan det används. Enligt Livsmedelsverkets regler måste det finnas godkända vattenprover innan vattnet får användas som vanligt. Detta tar minst tre dagar.Vanliga frågor om bevattningsförbud

Jag har just planterat träd eller häck, får jag vattna?

Du får inte vattna med slang eller vattenspridare, endast med vattenkanna. 

Går det att som privatperson få undantag från förbudet?

Generellt gör vi inga undantag. Det finns dock exempel på invånare som löst bevattning av gräsmatta genom att köpa in en 1 m3-vattentank och koppla ihop denna med bevattningsutrustningen. Fyllning av tank har de löst via spolbilsföretag som kunnat hämta vatten från ett större vattendrag. 

Kan vattnet ta helt slut?

Om alla respekterar bevattningsförbudet och är sparsamma så tar vattnet inte slut. Vårt system är uppbyggt för att kunna leverera tillräckligt med vatten året runt, men vid exempelvis värmebölja då vattenförbrukningen ökar markant räcker vattnet helt enkelt inte till och besparingar krävs. 

Vattensituationen

Vi följer vattensituationen noga, både grundvattennivåer och förbrukning. Ta del av aktuell information här.
Läs om vattensituationen

Värna om vårt vatten - varje dag!

Hur använder du ditt vatten? Här finns tips för en mer hållbar vattenanvändning i vardagen. Hur många liter kan du spara om dagen?
Läs mer