Återvinningskort - Vivab.info

Återvinningskort

När du ska besöka någon av våra återvinningscentraler i Varberg eller Falkenbergs kommun, behöver du ett återvinningskort för att komma in och lämna ditt avfall.

Återvinningskortet är din nyckel för att kunna besöka våra återvinningscentraler. För att komma in håller du upp kortet framför kortläsaren som finns vid bommen. På displayen kan du se hur många besök du har kvar. Därefter kan du köra in på området. Har du problem vid kortläsaren kan du kontakta personal genom att trycka på knappen.

Kortfritt område

Det finns ett område utanför bommen där du som privatperson kan lämna avfall utan att dra ditt kort. Detta kallar vi för det kortfria området. Här kan du lämna saker som:

  • Vitvaror
  • Elektronik 
  • Farligt avfall
  • Saker till återbruk 

Antal besök

Antal fria besök på vår återvinningscentraler regleras av vilken abonnemang som du har.

Som helårsabonnent och har egna kärl har du 15 besök på ditt kort. Som sommarabonnent med egna kärl har du 8 besök.


Du som har gemensam avfallshantering och bor i hyres- eller bostadsrätt eller samfällighet har man 8 eller 6 besök beroende på abonnemang.

Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsföreningen för att få reda på vad som gäller för just dig eller om du behöver ett nytt kort.


Kortet nollställs och laddas med nya besök vid varje årsskifte. Du behåller alltså ditt kort som automatiskt fylls på med nya besök. Besök som inte används för det gångna året sparas inte.

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt.

Hyr du en fastighet eller en lägenhet ska du kontakta din hyresvärd gällande återvinningskort. Bor du i bostadsrätt är det ordföranden i bostadsrättsföreningen som tillhandahåller korten. 

För dig som är företagare.

Är du företagare i Varberg eller Falkenberg använder du ett företagskort till återvinningscentralen. Har du inget kort kan du ansöka om ett hos Vivab genom att kontakta vår kundservice.


Lämna avfall i annan kommun

Vill du besöka en återvinningscentral i en annan kommun så kan du ansöka om att få tillträde till angränsande kommuners återvinningscentraler utan extra kostnad. Besöket kommer räknas som ett på en återvinningscentral i din egen kommun. Ansökan gör du genom att fylla i formuläret som ligger under rubriken ”Använda återvinningskort i andra kommuner”. Eller mejla en utskriven blankett till Vivab@vivab.info.


Bor du i Slöinge och ska besöka HEM:s återvinningscentral behöver du först få ett återvinningskort från HEM. Ett sådant får du när du har skickat in anmälningsblanketten och ansökan har blivit godkänd. 


Du som bor i Stråvalla eller Älvsered med omnejd kan använda Vivabs återvinningskort både på Vivabs återvinningscentraler och på Kungsbackas återvinningscentraler eller på återvinningscentralen i Svenljunga, efter att din ansökan blivit godkänd. Vanliga frågor

 

Återvinningskort

Varför ska jag ha ett återvinningskort?

Återvinningskort finns i många av Sveriges kommuner idag. Användandet av kort ger både en rättvis och en miljösmart avfallshantering.


Ett rättvist användande av återvinningscentralerna 

Återvinningskorten ger ett mer rättvist användande av våra återvinningscentraler. Avfallshanteringen på våra återvinnings-centraler finansieras med avfallstaxan. Antalet besök på kortet baseras därför på vilket abonnemang du har hos VIVAB, det vill säga vilken grundavgift som du betalar för hantering av avfall - 15 besök för villaägare, 8 (åtta) besök för sommarboende och 8 (åtta) besök för dig som bor i lägenhet eller bostadsrätt. Dessutom kan inte hushåll utan abonnemang (t ex besökare från andra kommuner) eller företag nyttja återvinningscentralerna utan att betala för servicen (vilket tidigare varit möjligt). 

En miljösmart avfallshantering

Genom att ha ett begränsat antal besök uppmanas besökare att samla på sig en större mängd avfall innan de kommer till återvinningscentralen. Detta leder till färre transporter och en minskad belastning på miljön. Färre besök, men samma mängd avfall, ger personalen större möjligheter att ge en bättre service på plats. 


VIVAB ansvarar för återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg och korten är giltiga i båda. Detta gör att du som bor nära en kommungräns välja att lämna ditt avfall till den återvinningscentral som ligger närmast. 


Kortet ger också en tydlig bild av besöksfrekvens och VIVAB kan då lättare anpassa verksamheten, t ex öppettider efter kundernas behov.

En del avfall kan lämnas utan kort

Avfall som omfattas av producentansvar, exempelvis vitvaror, farligt avfall, elektronik kan lämnas av privatpersoner utan återvinningskort. Även återbruk kan lämnas utan kort, vilket stimulerar en större återanvändning av saker och därmed sparar på jordens resurser.

Var gäller mitt kort?

Kortet gäller på samtliga återvinningscentraler i Varbergs och Falkenbergs kommuner. 

Boende i Slöinge eller Stråvalla med omnejd kan lämna avfall i Halmstad eller Kungsbacka
Nu kan du som bor i Slöinge eller Stråvalla med omnejd använda ditt återvinningskort både på VIVAB:s återvinningscentraler och på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad eller på återvinningscentralerna i Kungsbacka.

Kontakta VIVAB:s kundtjänst så får du ett formulär att fylla i eller fyll i formuläret på webben här. Detta måste vara VIVAB tillhanda senast den 10:e i månaden för att kunna börja gälla nästkommande månad. 

Hur många besök är det på återvinningskortet?

Antalet besök beror på vilket abonnemang du har hos VIVAB (det vill säga vilken grundavgift som du betalar för hantering av avfall). Kortet laddas med nya besök vid varje årsskifte. Har de fria besöken förbrukats innan året är slut kan man fortfarande besöka återvinningscentralen, men då mot en avgift. Den aktuella avgiften är 250 kr/besök. Den fastställs i taxan.


För dig som bor i villa

För dig som är helårsabonnent ingår 15 besök per år. 


För dig som har sommarboende

För dig som är sommarabonnent ingår åtta (8) besök per år.


För dig som bor i lägenhet

Du som bor i en flerfamiljsfastighet (bostadsrätt eller hyreslägenhet) har åtta (8) besök per år. Kontakta din fastighetsägare för mer information om antalet besök som gäller för dig.


För dig som bor i ett sommarstugeområde

Du som tillhör en stugförening har sex fria besök per år. Om du som stugägare inte har ett kort kontaktar du din stugförening som ansvarar för korten.


För dig som är företagare

Som företagare i Varbergs och Falkenbergs kommuner behöver du ett återvinningskort för att få lämna avfall. Inga fria besök ingår i taxan utan du faktureras per besök enligt gällande taxa.

Kontakt Vivab

Vivabs kundservice,
vivab@vivab.info
0757-27 40 00

Öppettider:
Måndag: kl 8-12, 13-16
Tisdag: kl 9-12, 13-16
Onsdag: kl 8-12, 13-16
Torsdag: kl 8-12, 13-16
Fredag: kl 8-12, 13-16

Möjlighet att få extra besök för dödsbon och föreningar som gör en städinsats

Ansökningar om utökade besök på återvinningscentralen görs löpande under året.
• Dödsbon har möjlighet att få 5 extra besök på återvinningscentralen.
• Föreningar som gör en städinsats och som vill lämna avfall på återvinningscentralen.
Mejla in din ansökan här.
Mejla

Använda återvinningskort i andra kommuner

Du som bor i Slöinge, Stråvalla eller Älvsered med omnejd kan använda ditt återvinningskort i andra kommuner.
Läs mer och ansök