Flerfamiljsfastigheter - Vivab.info

Matavfallsinsamling från flerfamiljsfastigheter

Som flerfamiljsfastighetsägare kan du göra stor skillnad för miljön genom att erbjuda de boende att sortera ut matavfallet. Mycket av det som slängs i soppåsen består av matrester, så mycket som 40 procent!
För flerfamiljsfastigheter finns två olika abonnemang: Matavfall blir biogas som är det förmånligaste och det mest miljövänliga alternativet och Osorterat avfall där du lägger både matavfall och brännbart hushållsavfall i en och samma påse.

Väljer du att sortera ut matavfallet från er fastighet får du i samband med leverans av matavfallskärl kompletta startset att dela ut till era hyresgäster. De innehåller hållare, påsar samt sorteringsguide och informationsbrev. Både påsar och startset ingår i abonnemanget Matavfall blir biogas.

Det kan vara bra att se över avfallsutrymmena för att säkerställa att de boende har bra möjligheter att återvinna plast, kartong, tidningar, glas och andra förpackningar. Det leder till minskade volymer och vikter i de gröna kärlen. 

Viktigt med tydlig information till de boende

För att få en så bra utsortering av matavfallet som möjligt är det viktigt att informera tydligt. Då kan missförstånd och handhavandefel undvikas. Tänk på att skylta tydligt i avfallsrummet och att kärlen är uppmärkta. Även i lägenheterna kan det behövas extra informationsmaterial. När du beställer ditt abonnemang Matavfall blir biogas får du all nödvändig informationsmaterial tillsammans med kärlen och påsar med tillhörande påshållare. Behöver du mer material för skyltningen är du välkommen att kontakta oss.

Flerfamiljsfastigheter - Beställ matavfallspåsar

Beställ matavfallspåsar till boende i din fastighet
Beställ här

Ladda gärna ner vår Sorteringsguide

Skyltar för glas, förpackningar och tidningar

Önskar du skyltar för glas, förpackningar och tidningar finns material på FTI AB Förpacknings- och tidningsinsamlingen.  FTI har även översatt informationsblad för sortering på 25 olika språk, materialet hittar du här.